Τρίτη 15.06.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Aπολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης για τον Δεκέμβριο

13.01.2021 /
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020
ΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ)
ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 236 440 0 137 3153 92 2 0 3 0 0 0 32 197
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 5477 11166 5512 56178 61630 4775 258 84 153 75 18 0 5302 714
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ 586 2042 2428 3804 6528 387 84 10 35 8 6 0 537 2
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 110 682 362 4241 4530 170 2 4 8 0 1 0 677 36
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 294 817 354 5677 6557 350 11 3 6 0 2 0 660 325
ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 22 44 19 68 163 1 0 0 0 0 0 0 40 0
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 50 63 60 1181 634 21 7 0 1 0 0 0 115 135
ΣΥΝΟΛΟ 6775 15254 8735 71286 83195 5796 364 101 206 83 27 0 7363 1409
88991 465 316
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ 91 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.
(ΓΕΝΙΚΑ)
3918 EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19
Κλοπές – Διαρρήξεις 20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ 91 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.   (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) 6 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Ληστεία 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ  (ΣΤΙΣ  ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) 8 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1422 10
 Περί Αλλοδαπών 83 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0 ΜΜΜ 1883 11
Περί Όπλων 10 ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ 75540 2698
Περί Ναρκωτικών 56 ΣΥΝΟΛΟ 78845 2719
Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα 5 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 0 0
Διωκόμενοι – Καταδ. Αποφ. 11
Λοιπές παραβάσεις 128
ΣΥΝΟΛΟ 316
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ  ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ