Κυριακή 27.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αποκλεισμός από την αιμοδοσία των κατοίκων της Καρδίτσας για την ασφάλεια έναντι της ελονοσίας

27.12.2017 /

Σας κάνουμε γνωστό ότι από την 21-12-2017 με απόφασή του, το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α) – για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της ελονοσίας – προχώρησε σε ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από την ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ των κατοίκων της πόλης της Καρδίτσας και των όμορων περιοχών.

Όπως μας διαβεβαίωσαν η αναπλήρωση των αναγκαίων μονάδων αίματος θα γίνεται από το Ε.ΚΕ.Α. Η αιμοδοσία στις υπόλοιπες Δημοτικές ενότητες του Ν. Καρδίτσας θα διεξάγεται κανονικά.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Καρδίτσας

Βάιος Χ. Βαρελάς