Πέμπτη 24.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Απαγόρευση κυνηγιού κατά τις χιονοπτώσεις στον Νομό Τρικάλων

27.12.2017 /

Με απόφασή του ο Συντονιστής της Αποκεντυρωμένης Διοίκησς Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας απαγορεύει τη θήρα στην περιοχή που περικλείεται στα όρια του Ν. Τρικάλων κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2017 – 2018 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:

 Παντός θηράματος στις περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (διάρκειας και έντασης) που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, κ.τ.λ., στις περιπτώσεις αυτές πολλά είδη της άγριας πανίδας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα κυρίως ως προς την έλλειψη τροφής και κάλυψης.

 Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).

 Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. Δ/των 86/69, 996/71,177/75 και της ΚΥΑ 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 87578/703(ΦΕΚ 581/Β/2007) όπως ισχύουν.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της, μέχρι τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.

Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετικούς Συλλόγους του Ν. Τρικάλων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.