Πέμπτη 27.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αντιστράτηγος της Π.Υ. ο Τρικαλινός Σεραφείμ Αθανασίου

17.01.2017

Στο βαθμό του Υποστρατήγου προήχθη ο Σεραφείμ Αθανασίου που από το Φεβρουάριο του 2016 είναι διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας.
Ο Κος Αθανασίου o διαμένει στα Τρίκαλα και κατάγεται από την Καρδίτσα έχει διατελέσει διοικητής στις Π.Υ. Τρικάλων και Καβάλας και διοικητής στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας.
Τις σχετικές κρίσεις των Ανώτατων Αξιωματικών για το έτος 2017 έκανε το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος,.
Σύμφωνα με αυτές αποφασίστηκε:
Α. Ευδοκίμως τερματίσαντα τον Αντιστράτηγο ΠΣ Αθανάσιο Σερεντέλλο και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος
Β. Διατηρητέο τον Υπαρχηγό Υποστήριξης του Π.Σ. Αντιστράτηγο ΠΣ Σωτήριο Τερζούδη
Γ. Προαχθέντα στο βαθμό του Αντιστρατήγου ΠΣ τον Υποστράτηγο ΠΣ Ιωάννη Βασιλειάδη για τη θέση του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων.

Δ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστρατήγους ΠΣ
1. Στέφανο Σπανέα
2. Θεοδόσιο Δημακογιάννη

Ε. Διατηρητέους τους Υποστράτηγους ΠΣ
1. Βασίλειο Ματθαιόπουλο
2. Δημοσθένη Αναγνωστάκη
3. Κωνσταντίνο Γιόβα
4. Νικόλαο Νικολακόπουλο

ΣΤ. Προαχθέντες κατ’ επιλογήν για τις θέσεις των Υποστρατήγων ΠΣ τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.
1. Σεραφείμ Αθανασίου
2. Ιωάννη Φωστιέρη
3. Ιωάννη Ράμφο

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε:
Α. Ευδοκίμως τερματίσαντα τον Αρχιπύραρχο του Π.Σ
1. Ιωάννη Ζάχο

Β. Διατηρητέους τους Αρχιπυράρχους του ΠΣ
1. Μιχαήλ Ανδριόπουλο
2. Κων/νο Πουλτίδη
3. Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο
4. Ευθύμιο Γεωργακόπουλο
5. Διονύσιο Κουτσούκο
6. Στέφανο Κολοκούρη
7. Στέφανο Πιερρακάκη
8. Φίλιππο Παντελεάκο
9. Άγγελο Τριπολιτσιώτη
10. Αριστείδη Μαυρόπουλo
11. Μιλτιάδη Τετενέ
12.Κωνσταντίνο Σκούπρα
13. Δημήτριο Τσατσούλα
14. Μάριο Αποστολίδη
15.Επαμεινώνδα Αγγελόπουλο
16. Χαράλαμπο Χιώνη
17. Ιωάννη Μαραγκάκη
18. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
19. Σπυρίδων Πέτρου
20. Απόστολο Οικονόμου (ΠΛΗ)
21. Απόστολο Σταμάτη (ΥΓ)