Πέμπτη 23.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αντιπροσωπεία Τούρκων στην Περιφερειακή Τρικάλων

09.05.2016

Την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρήστου Μιχαλάκη, παρουσία του περιφερειακού συμβούλου κ. Γεωργίου Τσίγκα, επισκέφθηκαν ο Τούρκος κυβερνήτης του Anamur κ. Cengiz Canturk, ο Διευθυντής της Δ/νσης Εθνικής Εκπαίδευσης του Anamur κ. Mehmet Aziz Dagistan και αντιπροσωπεία 13 ακόμη ατόμων (καθηγητές σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και προσωπικό της Δ/νσης Εθνικής Εκπ/σης του Anamur και του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας).

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε το σχέδιο “e-Services Education”, που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Τουρκίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και αποτελεί διακρατικό έργο με τη συμμετοχή εταίρων από την Ελλάδα και την Τουρκία.

Το τριετές καινοτόμο σχέδιο “e-Services Education” στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου που θα έχει τη μορφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της ευρύτερης εφαρμογής των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό των σχολείων και των Δ/νσεων που συμμετέχουν θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες κατάρτισης για τη χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου στην πράξη.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός στέκονται πάντα αρωγοί στις νέες ιδέες και τις καινοτόμες δράσεις, χαιρετίζοντας τέτοιες προσπάθειες που στοχεύουν στην προαγωγή των εκπαιδευτικών διαδικασιών μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την επικοινωνία των λαών.