Κυριακή 22.05.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεχίζονται οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και εργασίες στον Δήμο Μετεώρων

20.01.2022

Συνεχίζονται οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης σε
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μετεώρων. Οι παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική
θωράκιση αφορούν καθαρισμούς ρεμάτων, αρδευτικών καναλιών και τάφρων που
εδώ και πολλά χρόνια έχουν παραμεληθεί.

Συγκεκριμένα τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του
ρέματος στην περιοχή Μεράι με σκοπό την αποφυγή πλημμυρικών προβλημάτων
που δημιουργούνταν στην περιοχή. Επίσης καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν στην
Κοινότητα Βυτουμά σε ρέμα με παρόμοια προβλήματα καθώς και σε αυλάκια που
διέρχονται του οικισμού.

Εργαζόμαστε εντατικά για την προστασία των Δημοτών και των περιουσίων τους. Οι
παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Δήμου ώστε να
προστατευθούν όσο το δυνατόν καλύτερα όλες οι Κοινότητες του Δήμου.