Κυριακή 01.08.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Απόφαση για Αναστολή Λειτουργίας της Α΄ 1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πηγής Τρικάλων

14.11.2020 /

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας της Α΄1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πηγής Τρικάλων, για 14 ημέρες, από 13-11-2020 έως και 26-11-2020 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.