Κυριακή 01.08.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αναστολή Λειτουργίας του 33ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων και της ΣΤ2 τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

11.11.2020 /

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας του 33ου 2/θεσίου Νηπιαγωγείου Τρικάλων για 14 ημέρες, από 9-11-2020 έως και 22-11-2020 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επίσης αποφασίζουμε  την αναστολή λειτουργίας της ΣΤ2 τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων για 14 ημέρες, από 9-11-2020 έως και 22-11-2020 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.