Τρίτη 06.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Απο βδομάδα οι αιτήσεις πληρωμής για το “Ανάσα 2”

19.10.2022

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας (24-27 Οκτωβρίου 2022) ενεργοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Αιτήματος Καταβολής ενίσχυσης από τους δικαιούχους επιχειρηματίες, προκειμένου να ξεκινήσει η εκταμίευση του προγράμματος ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων  ΑΝΑΣΑ ΙΙ. Ο έλεγχος των αιτημάτων γίνεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με σειρά προτεραιότητας και αντίστοιχα προωθούνται τα αιτήματα με «θετική εισήγηση» για πληρωμή στην κεντρική υπηρεσία του ΕΦΕΠΑΕ.

Με αφορμή επερώτηση που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 διευκρινίζει τα εξής:

«Το Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ προκηρύχθηκε (28-03-2022) στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, για την ενίσχυση πληττόμενων ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ και ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων από την πανδημία Covid-19 (Όχι «μεσαίων» Ούτε «μεγάλων» επιχειρήσεων), με ΜΗ Επιστρεπτέα Επιχορήγηση για κάλυψη Κεφαλαίου Κίνησης στο έτος 2022 (από 1-1-2022 έως 31-12-2022).

Και το ΑΝΑΣΑ Ι αφορούσε αποκλειστικά «Πολύ Μικρές» και «Μικρές» επιχειρήσεις. Εντάχθηκαν εντέλει 1.008 επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 30.133.074,24 €. Στο ΑΝΑΣΑ Ι, η δημόσια χρηματοδότηση κάλυπτε Κεφάλαιο Κίνησης έτους 2021, ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 50.000 €, με τα Κριτήρια Αξιολόγησης που έδιναν τη βαθμολογία στις προτάσεις να είναι τρία (3).

Ο σχεδιασμός της Προκήρυξης ΑΝΑΣΑ ΙΙ έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα του ΑΝΑΣΑ Ι (που ολοκληρώθηκε) και το σύνολο των προτάσεων βελτίωσης ή συμπλήρωσης κλπ. που κατατέθηκαν από επιχειρηματικούς, συλλογικούς κ.α. Φορείς. Το ΑΝΑΣΑ ΙΙ απευθύνθηκε στο σύνολο των πληττόμενων ΚΑΔ που είχαν Έναρξη έως και την 31η-12-2020, συμπεριέλαβε και τις ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις που λειτουργούν ως franchising ή ανάλογη μορφή, με προϋπόθεση βέβαια να πληρούν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης στο έτος 2022, με ποσό έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€.

Η διαδικασία επιλογής ήταν «Συγκριτική», με Βαθμολόγηση που ελάμβανε κάθε πρόταση που κατατέθηκε, επί τη βάση ενός αντικειμενικού και διαφανούς κριτηρίου στην Πρόσκληση : αυτό της Μείωσης του τζίρου.

Προφανώς και οι με μεγαλύτερη μείωση επιχειρήσεις που συμμετείχαν έλαβαν μεγαλύτερη βαθμολογία.

Ο Π/Υ της Πρόσκλησης ΑΝΑΣΑ ΙΙ, αποτελείται από αυτόν της «Οριζόντιας» Δράσης (που αυξήθηκε από τα αρχικά 20 εκ. € σε 23 εκ. €, για να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις) και από τον Π/Υ 3,5 εκ.€ που διατίθενται από 3 Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων, με 1,5  1,0 και 1,0 εκ.€ αντίστοιχα) για τις επιχειρήσεις εντός της περιοχής της ΣΒΑΑ. Η «συνάθροιση» Οριζόντιας Δράσης και 3 ΣΒΑΑ σε 1 Πρόσκληση, είναι βεβαίως προς ωφέλεια των επιχειρήσεων καθώς αυξάνεται ο προϋπολογισμός, σαφώς όμως απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για την κατάρτισή της, την αξιολόγηση, τα αποτελέσματα κλπ. Αυτής της «μορφής» Προσκλήσεις, ελάχιστες έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.