Κυριακή 19.05.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αναμονή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

05.02.2018

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη έως 50.000 ευρώ στα ταμεία εκτός εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Οι αιτήσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται  για ρύθμιση εκτός εξωδικαστικού συμβιβασμού θα γίνονται στο Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  (ΕΓΔΙΧ ).

Στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ γίνονται μόνο αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών στα ταμεία εντός εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την Υπουργική Απόφαση του κ. Τάσου Πετρόπουλου, η ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη έως 50.000 ευρώ προβλέπει την τήρηση δύο ομάδων προϋποθέσεων.

Η πρώτη ομάδα αφορά κάποιες γενικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες.

Η δεύτερη ομάδα αφορά κάποιες ειδικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με το ακριβές ύψος των οφειλών, την κερδοφορία και το εισόδημα τους.

Πιο αναλυτικά, για να ενταχθεί ένας οφειλέτης στην εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει τα χρέη του προς τα ταμεία να μην ξεπερνάνε τα 50.000 ευρώ και να έχουν «γεννηθεί» έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Επίσης, η  περιουσία του δεν πρέπει να ξεπερνά το 25πλάσιο των οφειλών του στα ταμεία. Αυτοί είναι οι γενικοί όροι υπαγωγής στη ρύθμιση.

Ταυτόχρονα, για να ενταχθεί ένας οφειλέτης στη ρύθμιση, πρέπει να πληροί κάποιες ειδικές προϋποθέσεις, ανάλογα –κυρίως– με το ύψος των χρεών του (κύρια οφειλή συν προσαυξήσεις και πρόστιμα).

Τι ισχύει για  χρέη έως 3.000 ευρώ

Όποιος επαγγελματίας έχει χρέη στα ταμεία έως 3.000 ευρώ και θέλει να ενταχθεί στη ρύθμιση, θα πρέπει  να έχει εμφανίσει ακαθάριστα κέρδη για ένα τουλάχιστον χρόνο κατά την τελευταία 3ετία πριν την υποβολή της αίτησης

Παράλληλα,  οι οφειλές του προς τα ταμεία δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 85% των συνολικών οφειλών του προς πιστωτές.

Τέλος,  οι οφειλές του προς πιστωτές δεν πρέπει να  ξεπερνάνε τις 20.000 ευρώ.

Αν ένας οφειλέτης πληροί ταυτόχρονα όλα τα παραπάνω κριτήρια (ειδικά και γενικά), τότε του δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης των χρεών του σε έως 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς –όμως– καμία διαγραφή  στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Τι ισχύει για χρέη από 3.001 έως 20.000 ευρώ

Ο οφειλέτης που επιθυμεί να ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να εμφάνισε  ακαθάριστα κέρδη για ένα τουλάχιστον χρόνο κατά την τελευταία 3ετία.

Παράλληλα,  οι οφειλές του στα ταμεία θα πρέπει να μην ξεπερνάνε το 85% των συνολικών οφειλών του προς πιστωτές

Τέλος, οι οφειλές του προς τους πιστωτές του δεν πρέπει να ξεπερνάνε τις 20.000 ευρώ.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι (γενικοί και ειδικοί), προβλέπεται δυνατότητα εξόφλησης σε έως 120 δόσεις και διαγραφή 85% στις προσαυξήσεις και στα  πρόστιμα με τα οποία έχει επιβαρυνθεί.

Τι ισχύει  για χρέη από από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ

Για να ενταχθεί ένας οφειλέτης στην εν λόγω ρύθμιση, θα πρέπει να έχει οφειλές προς τα ταμεία που δεν ξεπερνούν το 8πλάσιο του ετησίου εισοδήματος του.

Παράλληλα, οι οφειλές του προς τα ταμεία δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 85% των συνολικών οφειλών του προς πιστωτές.

Τέλος,  οι συνολικές οφειλές του προς πιστωτές δεν πρέπει να ξεπερνάνε  τα 20.000 ευρώ.

Εφόσον ένας οφειλέτες πληροί τα παραπάνω ειδικά κριτήρια και τα γενικά προαναφερθέντα κριτήρια,  μπορεί να εξοφλήσει τις οφειλές του σε έως 120 δόσεις, μετά από «κούρεμα» 85% στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Πηγή capital.gr