Πέμπτη 20.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» της Ελληνικής Αστυνομίας επεκτείνεται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας

06.09.2019 /

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και την υποστήριξη της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Τα έσοδα από την εφαρμογή του προγράμματος πιστώνονται αποκλειστικά
στο λογαριασμό Αρωγής Ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής

Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος

Μια σημαντική δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», επεκτείνεται από σήμερα σε Υπηρεσίες της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, με σκοπό την προώθηση της
ανακύκλωσης και την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό
Σύστημα «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και την υποστήριξη της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».
Τα έσοδα από την εφαρμογή του προγράμματος πιστώνονται αποκλειστικά στο
λογαριασμό Αρωγής Ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
Πυροσβεστικού Σώματος, του πολιτικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και
των ειδικών φρουρών.
Συγκεκριμένα, σε Υπηρεσίες που στεγάζονται στα αστυνομικά μέγαρα Λάρισας,
Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας τοποθετήθηκαν από σήμερα ειδικοί κάδοι για
την ανακύκλωση πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών.

Με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού και τη συλλογή των προαναφερόμενων
ανακυκλώσιμων συσκευασιών συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και
επιπλέον, μέσω του ανταποδοτικού οφέλους, ενισχύουμε τα ορφανά παιδιά του
προσωπικού μας.