Πέμπτη 24.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακοίνωση της Ε.Α.Σ Τρικάλων για την εκκόκκιση βαμβακιού

12.02.2019 /

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων (Ε.Α.Σ. Τρικάλων), προχώρησε σε συμφωνία με την Καραγιώργος ΑΒΕΕ για την εκκόκκιση βαμβακιού με τη μέθοδο φασόν για τη νέα εκκοκκιστική περίοδο.  Να σημειωθεί πως ανάλογη συμφωνία υπήρχε και κατά την περασμένη εκκοκκιστική περίοδο με άλλη εταιρεία.

Στόχος της συμφωνίας είναι η αξιοποίηση της δυναμικότητας εκκόκκισης βαμβακιού προκειμένου αφενός να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες  και αφετέρου να ενισχυθεί η ρευστότητα του Συνεταιρισμού.

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων ΔΕΝ εκμίσθωσε, ΔΕΝ  πούλησε το εκκοκκιστήριο του Μεγαλοχωρίου, όπως ανακριβέστατα αναφέρθηκε από τον συνήθη ύποπτο…