Τρίτη 16.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για σεισμόπληκτους από τον σεισμό της 3η Μαρτίου σε Τρίκαλα και Λάρισα

17.12.2021

Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2022 οι αιτήσεις για τις 14.000, 8.000 και 3.000 ευρώ

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα «arogi.gov.gr» για τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε
ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.

Μετά τη στενή συνεργασία που είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιο για θέματα Κρατικής
Αρωγής Χρήστο Τριαντόπουλο και σε συνέχεια των επισκέψεων που
πραγματοποίησαν από κοινού σε σεισμόπληκτες περιοχές, ανακοινώθηκε η έναρξη
λειτουργίας της πλατφόρμας, μέσω της οποίας δίνεται για πρώτη φορά
προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής στους σεισμόπληκτους.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά σε ιδιοκτήτες στις περιοχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτές
οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 (Β’ 964)
Κοινή Υπουργική Απόφαση και είναι οι εξής:

α) Κοινότητα Παλαιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας και όλη η
Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

β) Κοινότητα Νίκης της Δημοτικής Ενότητας Αρμενίου, Κοινότητες Αγίων
Αναργύρων, Βουναίνων, Κραννώνος, Κυπαρίσσου, Μικρού Βουνού της Δημοτικής
Ενότητας Κραννώνος, Κοινότητα Μοσχοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας
και όλη η Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

γ) Κοινότητα Φαλάννης της Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης, όλη η Δημοτική
Ενότητα Κοιλάδας, Κοινότητες 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λα-
ρίσης της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

δ) Κοινότητες Αμπελώνος και Βρυοτόπου της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος και
όλη η Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ε) όλη η Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας και όλη η Δημοτική Ενότητα Φαρκαδόνος του
Δήμου Φαρκαδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής για βλάβες σε
επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί, καθορίζεται ως εξής:

α) στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις
που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση ή
β) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν
υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση ή γ)
στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν
υποστεί ελαφρές βλάβες.

Το ύψος της ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής για βλάβες σε κύριες
κατοικίες καθορίζεται ως εξής:

α) στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, για κύριες κατοικίες που
έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση ή
β) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για κύριες κατοικίες που έχουν υποστεί
σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση ή
γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κύριες κατοικίες που έχουν
υποστεί ελαφρές βλάβες.

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών, κατά πλήρη ή
ψιλή κυριότητα) χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό
ιδιοκτησίας του καθενός.

Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2022 οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση πρώτης αρωγής
έναντι της κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», η οποία συνιστά
ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια
του περιεχομένου της. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 14η Ιανουαρίου 2022 και
δύναται να τροποποιούνται ως την ημερομηνία αυτή. Η είσοδος στην ψηφιακή
πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών –
διαπιστευτηρίων TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Διαδικασία χορήγησης

Το ποσό της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας,
καταβάλλεται εφάπαξ στο λογαριασμό ΙΒΑΝ του δικαιούχου που δηλώνεται στην
επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ, από τη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών.
Την απόφαση υπογράφουν οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Υποδομών και Μεταφορών, Επικρατείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5950/16.12.2021).

[fbcomments]