Κυριακή 01.08.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΑΑΔΕ: στη δημοσιότητα η λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

07.10.2017 /

Πάνω από 6.000 φυσικά πρόσωπα χρωστάνε περισσότερα από 150.000 ευρώ. Η δημοσιοποίηση της αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.

Υλοποιώντας τη μνημονιακή δέσμευση η ΑΑΔΕ ανάρτησε τα ονόματα όσων φυσικών προσώπων οφείλουν πάνω από 150.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό των οφειλών υπολογίζεται σε 19,7 δις ευρώ περίπου.

Η λίστα είναι επικαιροποιημένη με στοιχεία ως τις 9 Αυγούστου και αριθμεί 6.225 φυσικά πρόσωπα (σ.σ. πληροφορίες από την ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι έχει αφαιρεθεί όνομα που ρύθμισε τις οφειλές και ότι θα υπάρξει και νέα λίστα).

Στην κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011, οι οφειλές υπό δικαστική αμφισβήτηση, καθώς και οι οφειλές αποβιωσάντων και πτωχών.

Όπως αναφέρεται η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ./ Τελωνεία.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών, σημειώνει η ανακοίνωση.

ant1news.gr