Παρασκευή 12.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το 5ο Γυμνάσιο στη Ρουμανία με πρόγραμμα Erasmus+

16.11.2018 /

Τη Ρουμανία επισκέφθηκαν εκπαιδευτικοί του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus. Τα προγράμματα Erasmus+ χρηματοδοτούνται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύουν:

  • στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των σχολικών ιδρυμάτων
  • στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης
  • στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης
  • στην προαγωγή εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • στη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων.

Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι ενθαρρύνονται οι διακρατικές συνεργασίες μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων. Αυτές οι συνεργασίες είναι οι Στρατηγικές Συμπράξεις στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές χώρες.

Let me think, let me be myself_ ICT as a tool of inclusion” είναι ο τίτλος της Σύμπραξης που συμμετέχει το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων και συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και  σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Πορτογαλίας, Δανίας και Ρουμανίας.

Η 4η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στο Ιάσι της Ρουμανίας. Εκπρόσωποι των σχολείων παρακολούθησαν υποδειγματικές διδασκαλίες με πλήρη ενσωμάτωση των  νέων τεχνολογιών και ενημερώθηκαν για τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται για την ένταξη και συμπερίληψη μαθητών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το πιο σύγχρονο  Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο της Ρουμανίας  που  βρίσκεται στην περιοχή της Μολδαβίας και  εξυπηρετεί μαθητές/τριες με όλες τις ειδικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη σημασία για την Ελληνική αποστολή είχε η πολιτιστική ξενάγηση στην πόλη του Ιασίου η οποία υπήρξε σπουδαίο ελληνικό πνευματικό κέντρο στη περίοδο της τουρκοκρατίας και η συμβολή του στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε σημαντική.

Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων  εκπροσωπήθηκε από τους εκπαιδευτικούς: Φανή Σμιξιώτη, συντονίστρια, και Χρήστο Καλλιάρα, μέλος παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος.