Πέμπτη 06.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή σπουδαστών στα ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης(ΟΑΕΔ)

02.09.2022 /

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 12.09.2022 και ώρα 23:59, η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων σπουδαστών, για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων,
εγγραφής στα ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης(ΟΑΕΔ), για το
Χειμερινό Εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2022-2023.
Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γενικού
Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας. Η υποβολή των
αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους
κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο
→ Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να επισυναφθούν( Μεταφορτωθούν)
στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή PDF σε ένα αρχείο. Τα απαραίτητα
δικαιολογητικά περιλαμβάνουν :
1.Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών
2.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3.Βεβαιώσεις Απόδοσης ΑΜΚΑ & ΑΦΜ
4.Επιπλέον αποδεικτικά (εφόσον έχουν δηλωθεί) δηλαδή:
Πολυτεκνία, Τριτεκνία, Μονογονείκή οικογένεια
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει συνολικά τρεις ειδικότητες
κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.
Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε
τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας
έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα
προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής
διάρκειας 960 ωρών. Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από

εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα
Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.
Οι ειδικότητες (Χειμερινού Α΄ Εξαμήνου)για το έτος κατάρτισης 2022-2023 στο
ΙΕΚ ΔΥΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ είναι οι εξής:

1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα – Web
designer – Developer/Video Games)
4. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Πληροφορίες στα παρακάτω τηλέφωνα :
2441071576 & 2441028900