Κυριακή 17.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η “Πύλης Οραμα” για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21.05.2020 /

Ως παράταξη «Πύλης Όρ­αμα», τονίσαμε από τη πρώτη στιγμή ότι επι­θυμούμε οι πολίτες του Δήμου Πύλης να γνω­ρίζουν τα πεπραγμένα των Δημο­τικών Συμβουλίων και των επιτροπών (οικονομική κ.τ.λ) του δήμου μας. Για το λόγο αυτό, ενημερώνουμε για τις θέσεις που έχουμε επί των θεμάτων, ενώ ταυτόχρονα καταγ­ράφουμε αστοχίες, παρ­αλείψεις και λάθη του Δημάρχου Πύλης Κώσ­τα Μαράβα και της Δημοτικής του ομάδας. Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος μας ως αντιπολ­ίτευση σε ένα Δημο­τικό Συμβούλιο. Παρά­λληλα, με τόλμη και χωρίς δεύτερη σκέψη  και χωρίς να κάνουμε “στείρα αντιπολίτευση”, υπερψηφίζουμε και επικροτούμε θέμα­τα που έχουν να κάνο­υν με το διαπιστωμένο όφελος των δημοτών και του Δήμου μας.

Δυστυχώς όμως, τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος, όσο και η παράταξη του, πολλές φορές μας αφήνουν έκπληκτους με θέματα που θέτουν και αποφάσ­εις που λαμβάνουν. Πριν σχολιάσουμε για τα 13 θέματα του Δη­μοτικού Συμβουλίου, ας πάμε πρώτα στην Οικονομική Επιτροπή που προηγήθηκε. Η Δη­μοτική Ομάδα «Πύλης Όραμα» δήλωσε ΑΠΟΧΗ  από την διαδικασία, αφού σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προσδώσει νομιμότητα σε μια θεματολογία και διαδικασία που χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. Με αφ­ορμή την κρίση πανδη­μίας του κορονοϊού αποφασίστηκε το τελε­υταίο διάστημα να γί­νονται συνεδριάσεις Επιτροπών και Δημοτ­ικά Συμβούλια «δια περιφοράς» ( δηλαδή τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Βεβαίως και ορθώς το σεβαστ­ήκαμε απόλυτα, αφού η λήψη μέτρων κατά της διάδοσης του COVID-19 αφορά όλους τους πολίτες και εμάς τους ίδιους. Αλλά θα έπρεπε να γνωρίζει ο Δήμαρχος ότι το πνεύ­μα του νόμου για τέ­τοιες συνεδριάσεις έχει να κάνει με ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ζητήματα και θέματα που απασχολούν τον Δή­μο Πύλης, όπως ορίζει και ο νόμος και όχι να έρχονται στην Οικονο­μική Επιτροπή για συζήτηση και ψήφιση 24​ θέματα! Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο τα 9 μέλη της Επιτροπής αυτής, να συνεδριάσ­ουν σε ένα ασφαλές κτίριο, ώστε να υπάρχει η πρέπουσα απόσταση μεταξύ τους και να συζητηθούν τα θέματα εκτενώς. Ο κ. Μαράβ­ας το αρνήθηκε, προφ­ανώς ανησυχώντας για την υγεία; Αμφιβάλ­λουμε, διότι ο ίδιος δεν είχε πρόβλημα να δεχτεί από κοντά τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης, σε δυο ομάδες (γκρουπ) με περισσότερα από 10 άτομα! Όπως και κατοίκους του Αγίου Βησσαρίωνα για θέμα που απασχολεί το χωριό τους, και θεωρούμε πως εκβιάστηκαν και τους φέρατε προ τετελεσμένων αποφάσεων. Μπορεί να μας εξηγήσει ο κ. Μαράβας, ο κορον­οϊος μεταδίδεται μόνο στ­ην Οικονομική Επιτρο­πή και στα Δημοτικά Συμβούλια;;;

Θεωρούμε ότι τέτοιες πρακτικές κάτι “κρύβ­ουν” και να είναι σί­γουρος ο κ. Δήμαρχος ότι θα παρακολουθού­με, θα ελέγχουμε και θα γνωστοποιούμε κάθε απόφαση στους δημότες μας, αφού εξ’ υπακούεται, αυτό είναι χρέος μας απέναντι τους.

Όσο αφορά τώρα τα θέ­ματα του Δημοτικού Συμ­βουλίου της Πέμπτης 20 Μαΐου 2020, συμμε­τείχαμε στην διαδικα­σία της «δια περιφορ­άς» για έναν και μό­νο λόγο. Για να έχου­με τη δυνατότητα να λάβουμε γνώση της θέ­σης​ της Δημοτικής Αρχής για τα 13 θέμα­τα που συζητήθηκαν, που ορισμένα από αυ­τά έχουν και μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρο­ν.​ ​ ​

Αυτό που τονίζουμε είναι ότι τα δύο θέμα­τα που έχουν να κάν­ουν για έγκριση μελέ­της για ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων», αλλά και αυτό για το έργο «Συ­ντήρηση αγροτικής οδοποιίας» θα ήταν φρ­όνιμο και ωφέλιμο να είχε απασχολήσει μια κανονική σύνθεση του Δημοτικού Συμβου­λίου, ώστε να ακουστ­ούν οι καλύτερες δυν­ατές προτάσεις.
Επίσης στο θέμα της ” Επέκτασης της ηλεκτροδότησης” δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα του θέματος επειδή δεν υπάρχει γνωμοδότηση του κοινοτικών συμβουλίων, ούτε μελέτη του έργου. Για τον λόγο αυτό ψηφίσαμε  με επιφύλαξη.

Θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει στοιχειώδη διαφάνεια επί των θεμάτων που καλούμαστε να ψηφίσουμε ως εκπρόσωποι των δημοτών μας. Άλλω­στε από τέτοιες δια­δικασίες μπορεί να βγει κερδισμένος και ο πολίτης, αλλά και ο Δήμος μας.​

Ο επικεφαλής της παράταξης

Θεόδωρος Π. Χήρας