Πέμπτη 22.02.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Βελεστίνο – Βόλος: Επιτέλους φτιάχνεται ο δρόμος με τα… σαμαράκια

27.11.2015

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΒΟΛΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+489 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+489», προϋπολογισμού 9,2 εκ. €.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος με την ανακατασκευή του τμήματος από τη Χ.Θ. 0+489 (στο ύψος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων ΠΕΒ) έως τη Χ.Θ. 3+489 (στο ύψος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλικής Χαλυβουργίας), μήκους 3 χιλιομέτρων. Το τμήμα εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται :

  • η καθαίρεση του προβληματικού επιχώματος της αρτηρίας, για την εξάλειψη των φθορών (υβώματα, κυματώσεις) που εμφανίζονται στο οδόστρωμα,
  • η σήμανση – ασφάλιση της οδού με την τοποθέτηση νέου τύπου Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Στηθαίων Ασφαλείας)
  • η αντικατάσταση των υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με Φωτιστικά Σώματα τύπου Φωτεινών Διόδων Φωτοεκπομπής (LED).

Το προς ανακατασκευή οδικό τμήμα, μετά τη βελτίωσή του, θα έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με αυτά της υφισταμένης οδού. Δηλαδή 4 λωρίδες κυκλοφορίας (δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση) πλάτους 3,75μ. η κάθε μία και Λωρίδες Εκτάκτου Ανάγκης (ΛΕΑ) πλάτους 2,5 μ., οι οποίες διαχωρίζονται με κεντρική νησίδα.

Με την ολοκλήρωση του έργου βελτιώνεται σημαντικά η οδική ασφάλεια και αναβαθμίζεται το υπόψη οδικό τμήμα λόγω της εξάλειψης των υφιστάμενων φθορών του οδοστρώματος, της βελτίωσης του οδοφωτισμού και της ασφάλισης και αυξάνεται το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας από 60km/h σε 90 km/h.

Ήδη έχουν ελεγχθεί και προεγκριθεί και τα τεύχη δημοπράτησής του, με στόχο την άμεση προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

[fbcomments]