Κυριακή 05.02.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Διευθυντές του νοσοκομείου πήραν αίμα αίμα από μοναχούς του Αγίου Ορους

19.12.2022 /

Κλιμάκιο του Γ.Ν.Τρικάλων αποτελούμενο από τους ιατρούς κ. Τσουρβάκα
Στέφανο, Δ.Ι.Υ, Λάσχο Βασίλειο, Δ/ντή Καρδιολόγο και Παρθένη Δημήτριο Επιμελητή
Α΄Αγγειοχειρουργό, καθώς και από τους νοσηλευτές κ.Καλύβα Κων/νο, Πατραμάνη
Αθανάσιο και Κατσακιώρη Φώτιο μετέβη κατά το χρονικό διάστημα από 12-12-22 έως
16-12-22 στην Ι.Μ.Μ Βατοπεδίου, προκειμένου να συμμετάσχει σε εθελοντική
αιμοδοσία των μοναχών και εργαζομένων στην συγκεκριμένη Μονή. Η εξόρμηση
στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς η ανταπόκριση τόσο των μοναχών όσο και
των εργαζομένων στην Ιερά Μονή ήταν μεγάλη με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί
ένας μεγάλος αριθμός (146) μονάδων αίματος που θα καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τις
ανάγκες του Γ.Ν.Τρικάλων σε αίμα.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

[fbcomments]