Τετάρτη 29.03.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Να απολογηθεί… για τον Παπαστεργίου καλείται ο Σκρέκας

22.03.2021

Να… απολογηθεί ουσιαστικά για τον Παπαστεργίου, καλεί τον Κώστα Σκρέκα το ΜΕΡΑ 25.

Πιο συγκεκριμένα ερώτηση και Αίτηση Κατάθεση Εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υπουργό Εσωτερικών για την «καταστροφή τμήματος του ποταμού Αγιαμονιώτη» κατέθεσε ο βουλευτής του ΜΕΡΑ 25 Κρίτων Αρσενης.

Η ερώτηση: Ο Σύλλογος “Ροή, Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων” καταγγέλλει την εγκληματική περιβαλλοντική καταστροφή του Αγιαμονιώτη ποταμού στα Τρίκαλα με την αποψίλωση 2χλμ βλάστησης στο όνομα μιας δήθεν «αντιπλημμυρικής προστασίας».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα μέσα, ο Δήμος Τρικκαίων χωρίς να λάβει υπόψη του καμία από τις διεθνείς επιστημονικές πρακτικές και παραμέτρους, αφού βάφτισε και ενέταξε την «αυτοφυή βλάστηση» στα «φερτά υλικά» προχώρησε σε μία πρωτοφανή καταστροφή του οικοσυστήματος ενός ποταμού, πού μόνο αντιπλημμυρικό έργο δεν θεωρείται.

Δεδομένου ότι:

 • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο καθαρισμός των υδατορεμάτων πρέπει γίνεται με ήπιο τρόπο, με χειρωνακτικές εργασίες και χωρίς μηχανήματα.
 • Η βλάστηση εντός της κοίτης είναι απόλυτα απαραίτητη και αδιάσπαστο στοιχείο του οικοσυστήματος.
 • Η παρόχθια και αυτοφυής βλάστηση, προσφέρει προστασία κατά πλημμυρών καθώς βοηθά στη διήθηση των απορροών και μειώνει ή εξαλείφει τη διάβρωση. Κυρίως τα δέντρα που το ριζικό τους σύστημα προχωρεί σε μεγαλύτερο βάθος, ενοποιεί τα πιθανά διαφορετικά εδαφικά στρώματα με αποτέλεσμα να συγκρατεί το πρανές να μην υποχωρήσει.
 • Τα αυτόχθονα φυτά παρέχουν καταφύγιο και τροφή για την άγρια πανίδα.
 • Λεία κοίτη (χωρίς βλάστηση) σημαίνει μεγάλη ταχύτητα ροής, μεγάλη συρτική τάση και μεγάλη διάβρωση με καταρρεύσεις των πρανών και καταστρεπτικές πλημμύρες.

Το αποτέλεσμα της επέμβασης του Δήμου στον ποταμό δεν έχει καμία σχέση με αντιπλημμυρική προστασία αλλά και καμία σχέση με τη σοβαρή διαχείριση των ποταμών στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες ακολουθούν την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά.

Ερωτάται οι κκ. Υπουργοί:

 1. Με ποιο έρεισμα ο Δήμος επενέβη στο ποτάμι ενώ σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 αντικείμενο του καθαρισμού των υδατορεμάτων αποτελεί εξ ολοκλήρου αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας;
 2. Σε ποια επιστημονική βιβλιογραφία βασίστηκε η συγκεκριμένη μελέτη «αντιπλημμυρικής προστασίας» η οποία προέβλεψε την αποψίλωση 2 χλμ. αυτοφυούς βλάστησης;
 3. Έγινε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων; Λήφθηκαν υπόψη στη μελέτη τα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας τα οποία διαβιούν εντός της παραρεμάτιας βλάστησης; Λήφθηκε υπόψη στη μελέτη η ύπαρξη τυχόν  απειλούμενων ειδών;
 4. Υπάρχει άδεια του Δασαρχείου για κοπή 400 δένδρων; Αν ναι, με ποια αιτιολογία;

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

 • Τη μελέτη του έργου επέμβασης στο ποτάμιο σύστημα και την έγκριση αυτής από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
 • Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.
 • Την Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή την Απόφαση Εξαίρεσης από αυτήν.
 • Την Άδεια από το Δασαρχείο για την αποψίλωση της παραποτάμιας βλάστησης.Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ποιες θα είναι οι κυρώσεις στην αναθέτουσα αρχή και στον εργολάβο;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης

 

[fbcomments]