Τρίτη 28.03.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

5ος μαθηματικός διαγωνισμός «Πυθαγόρας» στα Τρίκαλα

27.02.2023

Τα τελευταία 80 χρόνια τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους διαγωνισμούς για τα Μαθηματικά στην Ελλάδα, διεξάγει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ). Μέχρι τώρα, το κοινό τους ήταν οι μαθητές που διακρίνονται στα Μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου (διαγωνισμοί Θαλής, Ευκλείδης, Αρχιμήδης) ή που βλέπουν τα Μαθηματικά και σαν παιχνίδι (διαγωνισμός Δημοτικού) με στόχο να
χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τη μαθηματική σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ είναι ένας νέος διαγωνισμός πολλαπλής επιλογής, οι στόχοι του οποίου είναι:
• Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους ικανότητα και σκέψη.
• Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινήπραγματικότητα.
Ο διαγωνισμός αυτός κατά κύριο λόγο δενελέγχει τησχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών αλλά, τηνικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη Μαθηματικήγνώση.
Θα υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων, η 1η ομάδα θακαλύπτει τη Β’ τάξη του Δημοτικού, η 2η ομάδα θα
καλύπτει τη Γ’ και Δ’ τάξη του Δημοτικού, η 3η ομάδα θακαλύπτει την Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού, η 4η , η 5ηκαι η 6η ομάδα θα καλύπτουν τις 3 τάξεις τουΓυμνασίου. Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσεισε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κλιμακούμενηςδυσκολίας.
Τα θέματα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική Εκπαιδευτικήπραγματικότητα και συνδέονται άμεσα με τα αναλυτικά προγράμματα, καθώς καιτα βιβλία των μαθηματικών.Αξιολογούν οργανωμένα, άρα αξιόπιστα, το επίπεδο κατάκτησης:

α) των βασικών μαθηματικών ικανοτήτων / δεξιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται απότην έρευνα της Διδακτικής των Μαθηματικών, δηλαδή: Αριθμητική, Γεωμετρική,Επαγωγική, Μετάφρασης δεδομένων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο, Αλγεβρική,Αλγοριθμική, Επίλυσης Προβλήματος, Συνδυαστική.

β)των βασικών μαθηματικών εννοιών που αντιστοιχούν στην κάθε τάξη της Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (από Β’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου).Έχουν μία κλιμάκωση και απαιτούν κυρίως Μαθηματικό συλλογισμό και όχιμόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων. Είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας μεστόχο τη μη απογοήτευση των μαθητών που θεωρούν ότι υστερούν σε επίδοση σταΜαθηματικά, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και η πρόκληση για μαθητές με υψηλούςστόχους στα Μαθηματικά. Κάθε ερώτηση έχει 5 απαντήσεις εκ των οποίων μόνο ημία είναι η σωστή. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες (άριστα είναιτο 4 . 25 = 100).

Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για τις λάθος απαντήσεις ή γιατη μη απάντηση.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές που είναισυνδρομητές στη νέα ειδική έκδοση της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και αποτελεί μίαεπιπλέον προσφορά της ΕΜΕ στην Ελληνική μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 .Οι μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να ενημερωθούνσχετικά από την ιστοσελίδα μας: www.emetrikala.gr ή  να μας βρουν στα γραφεία του Παραρτήματος τις παρακάτω ημέρες:Παρασκευή, 3Φεβρουαρίου 2023 και Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023και ώρες 7μ.μ.- 9μ.μ.

Η Πρόεδρος

Αθανασία Ζαραμπούκα

[fbcomments]