Παρασκευή 12.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Απίστευτo! Φέρνουν με την μορφή του κατεπείγοντος φωτοβολταϊκό πάρκο σε έκταση 16.000 στρεμμάτων!!!

20.09.2023

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν λίγο πριν την εκπνοή της θητείας της παρούσης Δημοτικής Αρχής και μπρος τον φόβο πως μπορεί να χαθούν οι εκλογές μετά την παταγώδη αποτυχία διαχείρισης της κρίσης που έπνιξε την πόλη, χωριά και συνοικισμούς, φέρνουν με την διαδικασία του κατεπείγοντος αύριο το απόγευμα σε συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Μουσείου Τσιτσάνη , ένα έργο που θα επηρεάσει ολόκληρο τον ορεινό όγκο σε 8 χωριά και θα αναπτυχθεί σε μια περιοχή 16.000 στρεμματων που είναι τώρα βοσκοτόπια!!!

Σύμφωνα με την μελέτη “Ο ΦΣΠΗΕ είναι συνολικής ισχύος 400 MW και χωροθετείται σε εβδομήντα δύο (72), συνολικά, γήπεδα εγκατάστασης, τα οποία αποτελούν υποπολύγωνα του αδειοδοτημένου από την ΡΑΕ πολυγώνου εγκατάστασης συνολικού εμβαδού 15.512,48 στρεμμάτων”.

Ο ΦΣΠΗΕ προβλέπεται να χωροθετηθεί σε 72 επιμέρους γήπεδα, συνολικής έκτασης 5.931,7 στρ. Στα γήπεδα αυτά θα εγκατασταθούν οι Φ/Β επιφάνειες, αντιστροφείς στοιχειοσειράς, 90 οικίσκοι ανύψωσης τάσης και διασύνδεσης κι ένας κεντρικός οικίσκος ελέγχου.

Με απλά λόγια το έργο εκτείνεται διοικητικά στις Τοπικές Κοινότητες Ελληνοκάστρου, Πλατάνου, Ριζώματος, της Δημοτικής Ενοτήτας (Δ.Ε.) Παραληθαίων του Δήμου Τρικκαίων και στις Τοπικές Κοινότητες Λιοπράσου, Αρδανίου της ΔΕ Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων, στην Τοπική Κοινότητα Αύρας, της ΔΕ Καλαμπάκας και στην Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου της ΔΕ Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής ενότητας Τρικκαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το τεράστιο αυτό έργο του φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 400 MW ανήκει στην εταιρία DAMCO ENERGY AE συμφερόντων Κοπελούζου και σύμφωνα με όσους ξέρουν πέραν των εκτάσεων που θα δεσμεύσει, θα επηρεάσει το μικροκλίμα της περιοχής… ειδικά τώρα που έχουν πλημμυρίσει τα πάντα και ξέρουμε τι σημαίνει οργή της φύσης.

-Γιατί άραγε έρχεται τώρα και μάλιστα με τη μέθοδο του κατεπείγοντος κάτι που ισχύει μόνο για θέματα όπως αυτά της πλημμύρας;

-Γιατί κ. Σακκά και κύριοι της δημοτικής αρχής δεν ενημερώσατε με τα περιβόητα δελτία τύπου σας τι πρόκειται να γίνει σε ολόκληρο των ορεινό όγκο των Αντιχασίων;

-Γνωρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής τις επιπτώσεις από το φαραωνικό έργο;

-Γιατί δεν διοργανώσατε μέσα στο καλοκαίρι όπου όλα τα χωριά ήταν  γεμάτα κόσμο, δημόσιες συζητήσεις να έχετε την έγκρισή τους;

Βέβαια το σκανδαλώδες μέρος της όλης υπόθεσης, πέραν της απουσίας ενημέρωσης των κατοίκων… συνίσταται στην κατεπείγουσα διαδικασία του θέματος… την ώρα που στα Τρίκαλα ακόμη όλοι βγάζουν λάσπες… και αφού η νομοθεσία είναι σαφής για τα θέματα που ερχονται προς συζήτηση σε προεκλογική περίοδο. 

“Το Δημοτικό Συμβούλιο, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014)”.

Την εισήγηση υπογράφει ο πρόεδρος της επιτροπής Γιώργος Καταβούτας… ενώ απουσίαζαν τα δύο μέλη της αντιπολίτευσης Παιδή Νατάσα (Αντιπρόεδρος) και Ντουρλιός Λάμπρος (Μέλος).

Για την συζήτηση του θέματος εν μέσω προεκλογικής περιόδου, σύμφωνα με πληροφορίες του energospolitis.gr, θα ασκήσει βέτο η Λαϊκή Συσπείρωση και δεν αποκλείεται και ο συνδυασμός «Μαζί για τα Τρίκαλα»

 

Διαβάστε Ολόκληρη τη Μελέτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από τα πρακτικά της αριθ. 28/2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 152/2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400 MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», «Σβόρος», «Κτιός», «Αμπιδιές», «Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι», «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά» με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων), Περιφέρειας Θεσσαλίας», της εταιρείας DAMCO ENERGY AE.

 

Στα Τρίκαλα σήμερα την 6/9/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 38874 – 24/8/2023 (ορθή επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη (7):

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καταβούτας Γεώργιος-Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)

2.       Αναστασίου Χρήστος (Μέλος)

3.       Αλεστά Σοφία (Μέλος)

4.       Παζαΐτης Δημήτριος (Μέλος)

5.       Κωτούλας Ιωάννης (Μέλος)

6.       Λάππας Μιχαήλ (Μέλος)

7.       Λεβέντη-Καρά Ευθυμία (Μέλος)

1.       Παιδή Νατάσα (Αντιπρόεδρος)

2.       Ντουρλιός Λάμπρος (Μέλος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Παρασκευή Παπαβασιλείου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Τα μέλη ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος με τίτλο Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400 MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», «Σβόρος», «Κτιός», «Αμπιδιές», «Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι», «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά» με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων), Περιφέρειας Θεσσαλίας», της εταιρείας DAMCO ENERGY AE., επειδή κρίθηκε αναγκαία η λήψη απόφασης άμεσα για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων.

Ο Κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 4o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης -Τμήμα Πρασίνου & Περιβάλλοντος:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θ Ε Μ Α:  Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400 MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», «Σβόρος», «Κτιός», «Αμπιδιές», «Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι», «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά» με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων), Περιφέρειας Θεσσαλίας», της εταιρείας DAMCO ENERGY AE.

 Σχετικά:

 1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 309434/28-07-2023 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 36144/28-07-2023 δικό μας)
 2. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/537756-25.01.2023 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων
 3. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 180617/03-05-2023 γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων, τμήμα Π.Ε.Χ.Ω.Π.
 4. Αριθ. 7/2022 απόφαση Επιτροπής Δασολογίου Π.Ε. Τρικάλων
 5. Χάρτες (προσανατολισμού και ευρύτερης περιοχής)

  Σύμφωνα με τον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400 MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», «Σβόρος», «Κτιός», «Αμπιδιές», «Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι», «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά» με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων), Περιφέρειας Θεσσαλίας», της εταιρείας DAMCO ENERGY AE, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Το έργο αποτελεί έργο ΑΠΕ με χρήση ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) 

 1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας του προτεινόμενου έργου είναι η ανώνυμη εταιρεία DAMCO ENERGY ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με διακριτικό τίτλο «DAMCO ENERGY A.E.»

 1.  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 400 MWp, και συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, της εταιρείας DAMCO ENERGY A.E., στην περιοχή «Ελληνόκαστρο», των Δ.Ε Παραληθαίων, Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων και των Δ.Ε. Τυμφαίων και Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων»

Σύντομος τίτλος έργου: ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400 MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», «Σβόρος», «Κτιός», «Αμπιδιές», Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι», «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά»” με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων & Μετεώρων ΠΕ Τρικάλων

 1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 400 MW και συνοδών του έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, σε 72 γήπεδα, που βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Ελληνοκάστρου, Πλατάνου, Ριζώματος της Δημοτικής Ενότητας Παραληθαίων και της Τοπικής Κοινότητας Λιοπράσου, Αρδανίου της Δημοτικής Ενότητας Παληοκάστρου, του Δήμου Τρικκαίων, και της Τοπικής Κοινότητας Αύρας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπάκας και της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου της Δημοτικής Ενότητας Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο ΦΣΠΗΕ είναι συνολικής ισχύος 400 MW και χωροθετείται σε εβδομήντα δύο (72), συνολικά, γήπεδα εγκατάστασης, τα οποία αποτελούν υποπολύγωνα του αδειοδοτημένου από την ΡΑΕ πολυγώνου εγκατάστασης συνολικού εμβαδού 15.512,48 στρεμμάτων.

Ο ΦΣΠΗΕ προβλέπεται να χωροθετηθεί σε 72 επιμέρους γήπεδα, συνολικής έκτασης 5.931,7 στρ. Στα γήπεδα αυτά θα εγκατασταθούν οι Φ/Β επιφάνειες, αντιστροφείς στοιχειοσειράς, 90 οικίσκοι ανύψωσης τάσης και διασύνδεσης κι ένας κεντρικός οικίσκος ελέγχου.

Συνοδά έργα αποτελούν οι εσωτερικές διασυνδέσεις και η υπόγεια εξωτερική διασύνδεση ΜΤ 33 kV, μήκους 11,15 km, κέντρο υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ) 33/400 kV σε γήπεδο εμβαδού 77,4 στρεμμάτων, το οποίο θα διασυνδεθεί με την υφιστάμενη εναέρια γραμμή 400kV «ΚΥΤ Καρδιάς – ΚΥΤ Τρικάλων», που διέρχεται στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης (γήπεδο του νέου ΚΥΤ).

Συνοπτικά, το υπό μελέτη έργο θα αποτελείται από τα ακόλουθα διακεκριμένα τμήματα:

 1. 72 γήπεδα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών επιφανειών, συνολικού εμβαδού 5.931,7 στρεμμάτων.
 2. Υπόγεια εξωτερική Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ) Μέσης Τάσης (ΜΤ) 33 kV, συνολικού μήκους 11,15 km.
 3. Κέντρο υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ) 33/400 kV, το οποίο θα εγκατασταθεί σε γήπεδο εμβαδού 77,4 στρεμμάτων.
 4. Οδοποιία πρόσβασης συνολικού μήκους 19,2 km εκ των οποίων τα 17,4 km αφορούν σε βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας και τα 1,78 km σε διανοίξεις νέας.

Τα 72 γήπεδα στα οποία θα εγκατασταθούν Φ/Β επιφάνειες αποτελούν υποτμήματα των αδειοδοτημένων από τη ΡΑΕ, νοητών πολύγωνων. Τα νοητά αυτά πολύγωνα θα είναι ελεύθερα περίφραξης και μόνο τα επιμέρους γήπεδα θα περιβάλλονται από περίφραξη.

 

 1.  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα επιμέρους γήπεδα εγκατάστασης του ΦΣΠΗΕ προβλέπονται σε ημιορεινή περιοχή των Αντιχασίων, δυτικά, ανατολικά και νότια του οικισμού Ελληνόκαστρο, σε υψόμετρο από 323 m ως 736 m, η οποία καλύπτεται με αραιή βλάστηση. Τα γήπεδα αυτά βρίσκονται στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», «Σβόρος», «Κτιός», «Αμπιδιές», Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι», «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά».

Τα επιμέρους γήπεδα του ΦΣΠΗΕ υπάγονται διοικητικά στις Τοπικές Κοινότητες Ελληνοκάστρου, Πλατάνου, Ριζώματος, της Δημοτικής Ενοτήτας (Δ.Ε.) Παραληθαίων του Δήμου Τρικκαίων και στις Τοπικές Κοινότητες Λιοπράσου, Αρδανίου της ΔΕ Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων, στην Τοπική Κοινότητα Αύρας, της ΔΕ Καλαμπάκας και στην Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου της ΔΕ Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής ενότητας Τρικκαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το έργο υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας.

Η διοικητική υπαγωγή των γηπέδων των επιμέρους έργων και της ΓΜ, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επιμέρους έργα Δήμος Δ.Ε.          Τ.Κ.
Γήπεδα Φ/Β

 

 

Τρικκαίων

 

 

Μετεώρων

Παραληθαίων

 

Παληοκάστρου

 

Τυμφαίων

Καλαμπάκας

Ριζώματος, Πλατάνου, Ελληνοκάστρου

Αρδανίου, Λιοπράσου

 

Γερακαρίου

Αύρας

ΓΜ 33 kV

 

Τρικκαίων

 

Παραληθαίων

 

Παληοκάστρου

Πλατάνου, Ελληνοκάστρου

Αρδανίου

 

Γήπεδο ΚΥΤ

 

 

Τρικκαίων

 

Παληοκάστρου Αρδανίου

 

Τόσο τα επιμέρους γήπεδα του ΦΣΠΗΕ (κυρίως έργο) όσο και τα συνοδά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης χωροθετούνται σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων.

Οι κοντινότερες οικίες του Ελληνοκάστρου απέχουν 244 m από την περίφραξη του ΦΣΠΗΕ (208 m απ’ το όριο).

Σύμφωνα με την υπ. αρ 180617/3-5-2023 γνωμοδότηση της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και του 50/2023 Πρακτικού χωροταξικής και περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης, οι εκτάσεις των νοητών πολυγώνων αποτελούνται από εκτάσεις αναδασμού 4764,6 στρ (απλή γεωργική γη), έκταση ΑΔ 1898,4 στρ (απλή γεωργική γη), έκταση ΔΔ 7736 στρ (δασική έκταση) και έκταση ΠΔ 6,4 στρ (δασική έκταση).

Στην Περιοχή Μελέτης δεν υπάρχουν εκτάσεις, οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί ως Περιοχές Απολύτου Προστασίας της Φύσης ή Περιοχές Προστασίας της Φύσης. Η Περιοχή Μελέτης δεν βρίσκεται κοντά σε Εθνικό Δρυμό, σε θεσμοθετημένα Περιφερειακά Πάρκα ή θεσμοθετημένο Αισθητικό Δάσος ούτε περιλαμβάνει Προστατευτικά Δάση. Τα τμήματα του έργου και ειδικότερα τα επιμέρους γήπεδα εγκατάστασης των Φ/Β επιφανειών, δεν εγκλείονται από τα όρια αποτερματισμού εκτάσεων σε καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος με τους χαρακτηρισμούς «Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης», «Προστασίας της Φύσης» που προβλέπει ο Ν. 1650/1986, όπως ισχύει. Δεν εγκλείονται επίσης σε περιοχές προστασίας διεθνών συμβάσεων που έχει επικυρώσει η χώρα μας (π.χ. σύμβαση Ramsar). Τα γήπεδα αυτά, εμπίπτουν μερικώς (36,8 %) στα όρια της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) «GR1440003: Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα – Σπήλαιο Μελισσότρυπα» ενώ το σύνολο τους εμπίπτουν στα όρια της ΖΕΠ Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα (κωδικός GR 1440005). Το ΚΥΤ και η ΓΜ μέσης τάσης εμπίπτουν στα όρια της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) «GR1440003: Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα – Σπήλαιο Μελισσότρυπα».

Σύμφωνα αρ. 7/2022 Απόφαση Επιτροπής Δασολογίου της ΠΕ Τρικάλων (ΑΔΑ: 9ΔΛΙ4653Π8-ΘΣ5), έκταση 1.586,8 στρ από τα 1.711,2 στρ είναι δασική έκταση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει και την παρ.1α του άρθρου 4 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, μη εμπίπτουσα σε κάποια των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.

Επίσης, στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται ότι η εξεταζόμενη έκταση βρίσκεται και εντός και εκτός δήλωσης Δημοσίου και επομένως πρόκειται για Δημόσια και μη Δημόσια έκταση. Η συνολική εξεταζόμενη έκταση εμπίπτει εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA Φύση 2000, “GR1440003 SCI και GR1440003 SPA ANTIXASIA ORH KAI METEORA”.

Για τη συμμόρφωση του έργου με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, τα επιμέρους γήπεδα του ΦΣΠΗΕ, δεν θα χωροθετηθούν σε εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως δάση, αλλά μόνο εντός εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως αγροτικές και δασικές.

 

 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (Β΄ 21) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17187/1069 (Β’841/24-02-2022) και την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464 (Β’ 3636/11-7-2022) , το έργο κατατάσσεται ως εξής:

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Oμάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α: 2α, Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά, Υποκατηγορία Α1 (P>= 200 MW και L >=20 km).

Τα συνοδά έργα (οδοποιία, υπόγεια δίκτυα διασύνδεσης, υποσταθμοί) ακολουθούν την κατηγορία του κύριου έργου εκτός απ’ την περίπτωση που κατατάσσονται αυτοτελώς σε μεγαλύτερη κατηγορία έργων.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το υπό μελέτη έργο είναι Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 400 MW, ο οποίος θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει σε 72 διακεκριμένα γήπεδα, συνολικού εμβαδού 5931,7 στρεμμάτων, στα οποία η κάλυψη των έργων θα ανέλθει σε 1618 στρέμματα.

Στο έργο θα εγκατασταθούν συνολικά 601.504 φωτοβολταϊκά πλαίσια, ανοδιωμένου αλουμινίου ισχύος 665 Watt, έκαστο, διαστάσεων 2384 mm x 1303 mm x 33 mm (πλάτος × ύψος × πάχος). Τα πλαίσια θα φέρουν επιφάνειες μονοκρυσταλλικού πυριτίου διπλής όψης και θα τοποθετηθούν επί ειδικής μεταλλικής βάσης στήριξης. Τα πλαίσια θα τοποθετηθούν εντός των γηπέδων σε παράλληλη διάταξη, προσανατολισμένα στο Νότο. Η έδραση των βάσεων θα γίνει σε πασσάλους με πασαλόμπηξη. Η τυπική σχεδίαση ηλεκτρικής διασύνδεσης των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων είναι σε Στοιχειοσειρές (strings) των 24 Panels/ String. Οι φωτοβολταϊκές επιφάνειες θα τοποθετηθούν σε σταθερές μεταλλικές βάσεις μέγιστου ύψους 2,5 m, σε κατακόρυφη διάταξη (portrait).

Για τη διασύνδεση των επιφανειών και τη μετατροπή του ρεύματος DC σε AC θα χρησιμοποιηθούν αντιστροφείς (inverters), οι οποίοι θα συνδεθούν ανά ομάδες σε κάθε μετασχηματιστή (Μ/Σ), για τη μετατροπή της Χαμηλής Τάσης σε Μέση Τάση. Τοποθετούνται διεσπαρμένοι εντός των γηπέδων εγκατάστασης του ΦΣΠΗΕ σε μικρή απόσταση από τις Φωτοβολταϊκές Συστοιχίες, είτε υπαίθρια αναρτημένοι επί μεταλλικών ικριωμάτων είτε αναρτημένοι στο πίσω μέρος των μεταλλικών βάσεων στήριξης. Θα τοποθετηθούν συνολικά 1289 inverters.

Οι οικίσκοι ανύψωσης τάσης παραλαμβάνουν την AC τάση από τους αντιστροφείς και την ανυψώνουν σε AC Mέσης Tάσης (33kV), κατάλληλη για μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις και σύνδεση στο σημείο διασύνδεσης του ΦΣΠΗΕ με το σύστημα μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ (νέο ΚΥΤ 33/400kV). Θα τοποθετηθούν 84 οικίσκοι ανύψωσης τάσης.

Οι οικίσκοι διασύνδεσης βρίσκονται εντός προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου isobox και περιλαμβάνουν μόνο διαμέρισμα Μ.Τ. και χρησιμοποιούνται για την παράλληλη διασύνδεση πολλών υποκυκλωμάτων Μ.Τ. με σκοπό τον περιορισμό των καλωδιώσεων. Θα τοποθετηθούν 6 οικίσκοι διασύνδεσης, εμβαδού 15 m2.

Ο κεντρικός οικίσκος ελέγχου (396 m2) θα κατασκευαστεί με συμβατική μέθοδο (φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα) και θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του κεντρικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύνδεσης του ΦΣΠΗΕ με το ηλεκτρικό δίκτυο και θα περιλαμβάνει διακριτά-ξεχωριστά τμήματα (μετασχηματιστής-Μ/Σ, κυψέλες μέσης τάσης-ΜΤ και χαμηλής τάσης-ΧΤ). Επίσης προβλέπεται επιπλέον χώρος αποθήκης υλικών συντήρησης και ανταλλακτικών και χώρος γραφείων και ξεχωριστός για την εγκατάσταση του συστήματος τηλεπίβλεψης ελέγχου και ασφαλείας, για την παρουσία χώρων μικροεπισκευών και αποθήκευσης και τέλος χώρος υγιεινής του προσωπικού. Στον οικίσκο ελέγχου θα εγκατασταθούν 2 (δύο) ανεξάρτητοι μετασχηματιστές auxiliary 33/0.4kV για την ηλεκτρολογική τροφοδοσία όλων των βοηθητικών παροχών, συνδεδεμένοι σε ανεξάρτητα κυκλώματα Μ.Τ. Όλοι οι οικίσκοι προβλέπεται να εγκατασταθούν εντός της έκτασης των γηπέδων.

Οι καλωδιώσεις διασύνδεσης του ΦΣΠΗΕ κατά κύριο λόγο οδεύουν υπόγεια, σε χάνδακες ειδικών προδιαγραφών και σε διαδρομές είτε εντός των γηπέδων εγκατάστασης του ΦΣΠΗΕ είτε παράλληλα με την υφιστάμενη οδοποιία ή τη νέα οδοποιία πρόσβασης που θα κατασκευαστεί. Το συνολικό μήκος των χανδάκων των εσωτερικών διασυνδέσεων είναι 45,3 km ενώ το μήκος για την εξωτερική διασύνδεση είναι 11,15 km.

 

Το ΚΥΤ ανύψωσης 33/400 kV θα κατασκευαστεί σε γήπεδο εμβαδού 77,4 στρεμμάτων και θα καλύπτονται (με κτήρια, εξοπλισμό ή τεχνικά έργα) περίπου 26,7 στρέμματα επιφάνειας γηπέδου (34,5%), ενώ τα υπόλοιπα 50,7 στρέμματα παραμένουν ως ακάλυπτος χώρος. Για τη διασύνδεση του νέου ΚΥΤ 400kV με το Σύστημα Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, προβλέπεται να τροποποιηθεί υφιστάμενη εναέρια γραμμή 400kV «ΚΥΤ Καρδιάς – ΚΥΤ Τρικάλων», που διέρχεται στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης. Στο νέο ΚΥΤ θα συνδέονται τα 12 κυκλώματα Μ.Τ. (33kV) που οδεύουν από τα αντίστοιχα τμήματα του ΦΣΠΗΕ και αφού γίνει η ανύψωση της τάσης στο επίπεδο των 400kV η ενέργεια θα εγχέεται στο σύστημα μεταφοράς μέσω υφιστάμενης εναέριας γραμμής που οδεύει εντός των ορίων του προτεινόμενου γηπέδου εγκατάστασης.

Τα γήπεδα στα οποία θα εγκατασταθεί ο ΦΣΠΗΕ και το γήπεδο του KYT θα περιφραχθούν.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επιφάνεια των γηπέδων του ΦΣΠΗΕ, καθώς και το μήκος των ηλεκτρικών δικτύων διασύνδεσης.

Εμβαδόν και έκταση επιμέρους τμημάτων των υπό μελέτη έργων:

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ‘Εκταση (στρ.)
Έκταση νοητού πολυγώνου 15.512,48
Εμβαδόν γηπέδων εγκατάστασης (στρ.) 5931,7
Κάλυψη από Φ/Β επιφάνειες (στρ) 1618
Κάλυψη οικίσκων (στρ) 1,74
ΚΥΤ 33/400 kV Έκταση (στρ.)
‘Εκταση γηπέδου 77,4
Εμβαδόν κτιριακών 1,663
Εμβαδόν βάσεων εξοπλισμού 1,315
Περιβάλλον χώρος 23,711
Ακάλυπτος χώρος 50,739
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μήκος (km)
Μήκος υπόγειας εξωτερικής ΓΜ 33 kV 11,1
Μήκος υπόγειων εσωτερικών κυκλωμάτων διασύνδεσης 45,3
ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΗΚΟΣ (km)
Νέοι οδοί 1,78
Βελτίωση υφιστάμενων οδών 17,42

 

Περιμετρικά των γηπέδων προβλέπεται περίφραξη συνολικού μήκους 121 km, ύψους 3 m, χωρίς σενάζ.

 

 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την κατασκευή των έργων θα χρησιμοποιηθούν αδρανή υλικά (χώμα, άμμος λατομείου, διαβαθμισμένο υλικό εκσκαφών, διαβαθμισμένο χαλίκι, σκύρα 3Α, τσιμέντο, έτοιμο σκυρόδεμα και τούβλα) καθώς και σιδηρούς οπλισμός. Το έτοιμο σκυρόδεμα θα μεταφέρεται με κατάλληλα οχήματα (μπετονιέρες, αντλίες σκυροδέματος) και θα προέρχεται από μονάδα παραγωγής της περιοχής.

Οι ποσότητες των αδρανών υλικών θα ληφθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.

Οι απαιτούμενες ποσότητες του νερού για τις κατασκευές είναι μικρές, θα μεταφερθούν επιτόπου από υδροφόρες και θα είναι ανάλογες ενός κατασκευαστικού έργου μικρομεσαίας κλίμακας και βραχείας διάρκειας. Θα χρησιμοποιηθεί ακόμα μηχανολογικός εξοπλισμός βιομηχανικής κατασκευής.

Στη φάση κατασκευής των έργων δεν αναμένεται παραγωγή υγρών αποβλήτων (ορυκτέλαια, υγρά απόπλυσης, διαρροές καυσίμων κ.λπ.) επειδή η συντήρηση του εξοπλισμού θα γίνεται σε εξειδικευμένα συνεργεία. Δεν αναμένεται ούτε η παραγωγή στερεών αποβλήτων κ.λπ.). Αναμένεται μόνο η παραγωγή από το προσωπικό μικρής ποσότητας υγρών δημοτικών αποβλήτων, τα οποία θα συλλέγονται σε εργοταξιακές τουαλέτες, οι οποίες θα εκκενώνονται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Τα στερεά δημοτικά απορρίμματα από το προσωπικό, θα είναι ελάχιστα, θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο, περισυλλογής από τον οικείο ΟΤΑ.

Τα προϊόντα των εκσκαφών, θα επαναχρησιμοποιηθούν κυρίως στην ομαλοποίηση του εδάφους. Τυχόν περίσσεια χωματισμών που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου θα διατεθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Από τη λειτουργία του έργου δεν παράγονται εκπομπές μάζας (ρύποι της ατμόσφαιρας, των υδάτων ή του εδάφους) ούτε ιδιαίτερες εκπομπές ενέργειας (θόρυβος, θερμότητα, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία) οι οποίες να υπερβαίνουν θεσμοθετημένα όρια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η δημιουργία βόμβου πλησίον των μετασχηματιστών.

Η χρήση νερού αφορά μόνο στις ατομικές ανάγκες του προσωπικού, οι οποίες είναι αρκετά περιορισμένες, καθώς και στην πλύση των Φ/Β πλαισίων με απιονισμένο νερό (περίπου 5 L/m2), ανά εξάμηνο λειτουργίας.

Από τις εργασίες συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού δεν προκύπτουν εκπομπές ρύπων της ατμόσφαιρας, των υδάτων ή του εδάφους.

 

 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

Η εγκατάσταση ΦΣΠΗΕ συνεπάγεται αλλαγές στο ποσοστό ανάκλασης της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, με άλλα λόγια στη λευκαύγεια (albedo) του των γηπέδων εγκατάστασης. Όσο μειώνεται η λευκαύγεια (όσο πιο σκούρα γίνεται η επιφάνεια του εδάφους), τόσο περισσότερη ακτινοβολία απορροφάται με αποτέλεσμα να αυξάνει η θερμοκρασία του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μεταβολή της λευκαύγειας αφορά στην παρεμβολή στην περιοχή επιφάνειας 1618 στρ. μελανού χρώματος, λόγω της τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών επιφανειών. Η παρεμβολή όμως των επιφανειών αυτών δεν συνεπάγεται την ολική σχεδόν απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, λόγω των χαρακτηριστικών των φωτοβολταϊκών επφανειών.

Οι επιπτώσεις του έργου στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά στη φάση κατασκευής αξιολογούνται «ουδέτερες» ενώ στη φάση λειτουργίας ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται «αρνητικές», ως προς το μέγεθός τους «ασθενείς», ως προς τη διάρκεια τους «μακροχρόνιες», ως προς τη δυνατότητα ανάταξής τους ως «μερικά αναστρέψιμες» και ως προς την αντιμετώπισή τους ως «μερικώς αντιμετωπίσιμες».

 

Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

Στη φάση κατασκευής, τα έργα θα υλοποιηθούν τμηματικά, επιτυγχάνοντας, έτσι, τον οργανωμένο χωρικά και χρονικά επιμερισμό των εργασιών και των ζωνών κατάληψης που θα είναι ορατές κάθε Η εγκατάσταση του ΦΣΠΗΕ προβλέπεται σε εκτάσεις μέσου υψομέτρου (320-730), με μερική φυτοκάλυψη από δένδρα. φορά.

Στην φάση λειτουργίας, η παρουσία του ΦΣΠΗΕ μπορεί να δημιουργήσει οπτική όχληση και επομένως αρνητική επίπτωση στην αισθητική της περιοχής μελέτης.

Η θέαση των έργων από τους πλησιέστερους οικισμούς (κεντρικές πλατείες οικισμών) είναι περιορισμένη, λόγω φυτοκάλυψης από δένδρα και ανάγλυφου. Μόνο από ακραία σημεία των οικισμών Ελληνόκαστρο, Λιόπρασο, Πλάτανος (σε πολύ μεγάλη απόσταση) και από την επαρχιακή οδό θα είναι ορατά ορισμένα γήπεδα του ΦΣΠΗΕ. Συνεπώς το τοπίο της περιοχής δεν επηρεάζεται σημαντικά.

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις του έργου στη φάση κατασκευής αξιολογούνται ως «ουδέτερες» ενώ στη φάση λειτουργίας ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται «αρνητικές», ως προς το μέγεθός τους «ασθενείς», ως προς τη διάρκεια τους «μακροχρόνιες», ως προς τη δυνατότητα ανάταξής τους ως «μερικά αναστρέψιμες» και ως προς την αντιμετώπισή τους ως «μερικώς αντιμετωπίσιμες». σημαντικά.

 

Επιπτώσεις στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά

Στη φάση κατασκευής, από το είδος και το μέγεθος των έργων δεν προκαλούνται μεταβολές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο των χώρων αυτών, εφόσον παρθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Κατά τη φάση λειτουργίας, επιπτώσεις στο έδαφος προκύπτουν στην περίπτωση ολοσχερούς απομάκρυνσης της βλάστησης (στη φάση κατασκευής) και εν συνεχεία (στη φάση λειτουργίας) διατήρησης του εδάφους στα διάκενα και κάτω από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, χωρίς βλάστηση, π.χ. με συμπίεση του εδάφους, διάστρωση με χαλίκι, κ.λπ.

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις του έργου στα γεωλογικά και τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά στη φάση κατασκευής ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται «αρνητικές», ως προς το μέγεθός τους «μέτριες», ως προς τη διάρκεια τους «μακροχρόνιες», ως προς τη δυνατότητα ανάταξής τους ως «μερικώς αναστρέψιμες» και ως προς την αντιμετώπισή τους ως «μερικώς αντιμετωπίσιμες».

Οι επιπτώσεις του έργου στη φάση λειτουργίας ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται «ουδέτερες».

 

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

Επιπτώσεις στη βλάστηση

Η έκταση των γηπέδων στα οποία θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκές επιφάνειες είναι 5931,7 στρέμματα. Η μεγαλύτερη έκταση συνίσταται από χέρσα με 3441 στρ. (58,1 %). Μικρότερες εκτάσεις καταλαμβάνει ο οικότοπος 5350 (Ψευδομακκί) με 1370 στρ. (23,1%) και ο οικότοπος 5340 (φρύγανα) με 773 στρ. (13,1%). Οι οικότοποι αυτοί δεν περιλαμβάνονται στο Παρ. Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, πρόκειται για χερσαίους οικότοπους ελληνικού ενδιαφέροντος.

Το ποσοστό κάλυψης των γηπέδων από Φ/Β επιφάνειες είναι μικρό, από 6,37 % έως 40,41 % και μέση τιμή 27,28%.

Λόγω του χαρακτήρα της βλάστησης (κυρίως χαμηλή ποώδης βλάστηση) δεν απαιτείται η αποψίλωσή της για την τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων. Μικρής έκτασης αποψίλωση αναμένεται στις θέσεις θεμελίωσης των βάσεων (ικριώματα), οι οποίες προβλέπονται με πασαλόμπηξη. Στα γήπεδα με κάλυψη από πρίνους προτείνεται να γίνει απλή κοπή τους στη φάση κατασκευής και η διατήρησή τους σε μικρό ύψος στη διάρκεια λειτουργίας να εξασφαλίζεται με βόσκηση.

Οι Φ/Β επιφάνειες δεν καταλαμβάνουν ενιαία έκταση αλλά κατανέμονται σε 72 γήπεδα που απέχουν μεταξύ τους. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών στις ακάλυπτες επιφάνειες των γηπέδων θα αναπτυχθεί φυσική βλάστηση.

Συμπερασματικά οι επιπτώσεις του έργου στη φάση κατασκευής χαρακτηρίζονται «αρνητικές», ως προς το μέγεθος τους «μέτριας», ως προς τη διάρκεια τους «μακροχρόνιες», ως προς τη δυνατότητα ανάταξης τους «μερικώς αναστρέψιμες» και ως προς την αντιμετώπιση τους «μερικώς αντιμετωπίσιμες».

Οι επιπτώσεις του έργου στη βλάστηση κατά τη λειτουργία του, ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται «αρνητικές», ως προς το μέγεθός τους «μέτριες», ως προς τη διάρκεια τους «μακροχρόνιες», ως προς τη δυνατότητα ανάταξής τους ως «αναστρέψιμες» και ως προς την αντιμετώπισή τους ως «μερικώς αντιμετωπίσιμες».

 

Επιπτώσεις στην πανίδα

Οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις από τα έργα στη φάση κατασκευής, είναι η απώλεια οικοτόπων των ειδών και οι οχλήσεις από το θόρυβο, τη σκόνη και τους αέριους ρύπους.

Οι ΦΣΠΗΕ αποτελούν περιφραγμένους χώρους, σε τμήμα ορισμένων από τους οποίους θα έχει αφαιρεθεί η φυσική βλάστηση. Κατά συνέπεια στους χώρους όπου σήμερα υπάρχει δασική βλάστηση αναμένεται διαφοροποίηση στο μέγεθος των κατάλληλων οικότοπων για την ιθαγενή πανίδα.

Για την ελεύθερη μετακίνηση χερσόβιων ειδών (ερπετών, μικρών θηλαστικών) προς και από τα γήπεδα του ΦΣΠΗΕ προβλέπονται ανοίγματα στην περίφραξη.

Η ιπτάμενη πανίδα (εντομοπανίδα, ορνιθοπανίδα) και η μικρής κινητικότητας πανίδα (π.χ. τρωκτικά) ευνοούνται από τα έργα. Για ορισμένα είδη πτηνών, τα ικριώματα των Φ/Β επιφανειών δημιουργούν συνθήκες για φώλιασμα, κούρνιασμα ή αναζήτηση τροφής. Για άλλα είδη, οι τεχνητές επιφάνειες προσφέρουν ασφάλεια από θηρευτές.

Η αυτοφυής βλάστηση που αναμένεται να αναπτυχθεί κάτω από τις φωτοβολταϊκές επιφάνειας αλλά και η ελεγχόμενη βόσκηση στα γήπεδα του ΦΣΠΗΕ συμβάλλουν στην ανάπτυξη ανθοφορούντων φυτών στα οποία προσελκύονται έντομα, μεταξύ των οποίων και μελιτογόνα.

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις του έργου στην πανίδα, κατά τη φάση κατασκευής του και κατά τη φάση λειτουργίας του, ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται «αρνητικές», ως προς το μέγεθός τους «μέτριας έντασης», ως προς τη διάρκεια τους «μακροχρόνιες», ως προς τη δυνατότητα ανάταξής τους ως «μερικώς αναστρέψιμες» και ως προς την αντιμετώπισή τους ως «μερικώς αντιμετωπίσιμες».

Προστατευόμενες περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών  

Η καταλαμβανόμενη έκταση από τα γήπεδα εγκατάστασης Φ/Β επιφανειών (2.182,6 Ηα) συνιστά το 0,35 % της ΕΖΔ «Ειδική Ζώνη Διαχείρισης» (61.837,05 Ηα). Αντίστοιχα, η καταλαμβανόμενη έκταση της ΖΕΠ «Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας» (5.923,3 Ηα) συνιστά το 0,8 % της ΖΕΠ (71.859,5 Ηα).

Η συμβατότητα του έργου συνάδει με τους στόχους διατήρησης που θεσπίστηκαν για τους τύπους φυσικών οικότοπων του Παρ. Ι και τα είδη του Παρ. ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της ΕΖΔ «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα – Σπήλαιο Μελισσότρυπα» (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24776/985/22-3-2023) και τα είδη ορνιθοπανίδας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ της ΖΕΠ «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα» (ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/50146/1786/10-05-2023).

Δεν συντρέχουν λόγοι μη υλοποίησης του υπό εξέταση έργου διότι δεν επέρχεται κατακερματισμός των τύπων οικοτόπων της ΕΖΔ, δεν απειλείται η ακεραιότητά της ούτε επηρεάζεται η αντιπροσωπευτικότητα και ο βαθμός διατήρησης της δομής και των οικολογικών λειτουργιών της. Επίσης, δεν επέρχονται αλλαγές σε ζωτικής σημασίας παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν το πώς λειτουργεί η οικεία περιοχή ούτε αναμένονται αλληλεπιδράσεις με προβλεπόμενες ή αναμενόμενες φυσικές αλλαγές. Επιπλέον, δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπει η ΥΑ 170225/2014.

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον

Βάσει του Χωροταξικού σχεδιασμού τα έργα δεν βρίσκονται σε περιοχές προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ή σε περιοχές προστασίας της φύσης. Δεν επηρεάζουν επίσης γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας, οικισμούς, δάση ή άλλες περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης. Στην περιοχή δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ.

Οι επιπτώσεις του έργου στο ανθρωπογενές περιβάλλον στην φάση κατασκευής δεν κρίνονται ως σημαντικές και αξιολογούνται ως «ουδέτερες» και οι επιπτώσεις του έργου στη φάση λειτουργίας χαρακτηρίζονται ως «ουδέτερες».

Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά

Οι επιπτώσεις στη φάση κατασκευής και λειτουργίας στην πολιτιστική κληρονομιά αξιολογούνται ως «ουδέτερες».

Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις

Το έργο αναμένεται να επηρεάσει θετικά το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπονται άμεσα ανταποδοτικά οικονομικά οφέλη που θα αποδίδονται στην τοπική κοινωνία (επιμεριζόμενα στους Δήμους και ως πίστωση στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων της περιοχής).

Οι περισσότερες εκτάσεις εγγύς του ΦΣΠΗΕ είναι εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, χέρσα ή δασωμένοι αγροί. Οι γεωργικές καλλιέργειες που θα θιγούν είναι 339 στρ ενώ τα χέρσα 3441 στρ. Θα πρέπει να σημειωθεί στην εγγύς περιοχή του ΦΣΠΗΕ έχουν εγκαταλειφθεί οι γεωργικές καλλιέργειες πριν από αρκετό διάστημα. Οι καταλαμβανόμενες δασικές εκτάσεις (βοσκότοποι) στις εκτάσεις του ΦΣΠΗΕ είναι 2143 στρέμματα και αποτελούν μικρό ποσοστό (1,6 %) των βοσκότοπων (βοσκότοποι που έχουν δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 2021 (στο Δήμο Τρικκαίων 130.126 στρέμματα).

Στη φάση κατασκευής θα δημιουργηθούν περίπου 50 άμεσες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, ενώ σημαντικός θα είναι και ο αριθμός των έμμεσων και συνεπαγόμενων θέσεων εργασίας για τη διάρκεια των κατασκευών (για περίπου ένα έτος). Κατά τη φάση της λειτουργίας θα δημιουργηθούν περί τις 4-5 μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Παράλληλα προβλέπεται βελτίωση και ενίσχυση των τοπικών υποδομών, όπως του οδικού δικτύου μέσω των συνοδών οδικών έργων και του τοπικού και εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης μέσω της διασύνδεσης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και της διάθεσης σημαντικής ισχύος ανανεώσιμης μορφής ενέργειας.

Το έργο αναμένεται να έχει έμμεσες μακροπρόθεσμες θετικές επιδράσεις στη συγκράτηση του πληθυσμού λόγω της θετικής επίδρασης του στην οικονομία της περιοχής (επάρκεια διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας για επιχειρηματικές και τουριστικές δραστηριότητες, ασφαλής ενσωμάτωση της παραγόμενης ενέργειας, κ.λπ.).

Το έργο προβλέπεται να παράγει 600 GWh ετησίως. Η παραγωγή αυτή θα μειώσει τις εισαγωγές καυσίμων της χώρας, με προφανές οικονομικό όφελος για την εθνική οικονομία.

 

Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές

Σε ό,τι αφορά στο οδικό δίκτυο, η προσέγγιση στους ΦΣΠΗΕ θα γίνει από κυρίως από υφιστάμενους αγροτοδασικούς οδούς και την επαρχιακή οδό Τρίκαλα-Παλαιόπυργος-Αγρελιά. Ειδικότερα οι υφιστάμενοι οδοί που θα βελτιωθούν θα έχουν μήκος 17,4 km, ενώ θα δημιουργηθούν και μικρές διανοίξεις μήκους 1,78 km.

Στη φάση κατασκευής οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται «ασθενείς», ως προς την διάρκεια «βραχυχρόνιες», «ανατάξιμες» και «αντιμετωπίσιμες», εφόσον παρθούν τα σχετικά μέτρα. Στην φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές, οπότε χαρακτηρίζονται ως «ουδέτερες».

 

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον

Οι ανθρωπογενείς πιέσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής μελέτης ασκούνται αποκλειστικά από τη γεωργία και τη βόσκηση παρότι οι μεγάλες γεωργικές καλλιέργειες έχουν εγκαταλειφθεί και οι περισσότεροι βοσκότοποι δεν χρησιμοποιούνται. Η κατασκευή του έργου δεν αναμένεται θα επιβαρύνει τις πιέσεις αυτές.

 

Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την ποιότητα του αέρα

Κατά τη διάρκεια των κατασκευών αναμένονται εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων στην περιοχή των έργων, που έχει σαν αποτέλεσμα εκπομπές καυσαερίων, αλλά και σωματιδίων από τις χωματουργικές εργασίες. Το μέγεθος όμως των εκπομπών αυτών (κατά μέγιστο από τη λειτουργία 2 κινητήρων βαρέων οχημάτων) δεν δημιουργούν υπερβάσεις ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Εκτός από τις εκπομπές των ατμοσφαιρικών ρύπων, προβλέπεται και η εκπομπή σκόνης, από τη λειτουργία των μηχανημάτων εκσκαφής. Για την αποφυγή διάδοσης της σκόνης θα ληφθούν μέτρα διαβροχής των μετώπων εκσκαφής.

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από τα έργα, καθώς δεν θα υπάρχουν σημαντικές εκπομπές πέρα της εκπομπής των καυσαερίων των οχημάτων μεταφοράς του προσωπικού λειτουργίας (1-2 ανά ημέρα), η οποία όμως είναι πολύ περιορισμένη και συγκρίσιμη με τα οχήματα μεταφοράς των κατοίκων στους πλησιέστερους οικισμούς.

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα στη φάση κατασκευής, ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται «αρνητικές», ως προς το μέγεθός τους «ασθενείς», ως προς τη διάρκεια τους «βραχυχρόνιες», ως προς τη δυνατότητα ανάταξής τους ως «μερικώς αναστρέψιμες» και ως προς την αντιμετώπισή τους ως «μερικώς αντιμετωπίσιμες».

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα στη φάση λειτουργίας ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται ως «ουδέτερες», γεγονός που δεν απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση και αντιμετώπισή τους.

 

Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις

Κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να προκληθούν μικρές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής κατασκευής των έργων λόγω της κίνησης των βαρέων οχημάτων και των μηχανημάτων του εργοταξίου.

Οι επιπτώσεις από θόρυβο στη φάση κατασκευής, ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται «αρνητικές», ως προς το μέγεθός τους «μέτριες», ως προς τη διάρκεια τους «βραχυχρόνιες», ως προς τη δυνατότητα ανάταξής τους ως «μερικώς αναστρέψιμες» και ως προς την αντιμετώπισή τους ως «μερικώς αντιμετωπίσιμες».

Οι επιπτώσεις του υπό εξέταση έργου από θόρυβο κατά τη φάση λειτουργίας ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται ως «ουδέτερες», γεγονός που δεν απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση και αντιμετώπισή τους.

 

Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Κατά τη φάση κατασκευής, υπόγειων ΓΜ μέσης τάσης και του ΚΥΤ, δεν αναμένονται επιπτώσεις από την εκπομπή ακτινοβολιών.

Κατά τη φάση λειτουργίας, οι προδιαγραφές του προβλεπόμενου εξοπλισμού εξασφαλίζουν την τήρηση των θεσμοθετημένων ορίων και δεν αναμένονται υπερβάσεις θεσμοθετημένων ορίων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων.

Εξαιτίας αυτών, οι επιπτώσεις στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση λειτουργίας, χαρακτηρίζονται ως «ουδέτερες».

 

Επιπτώσεις στα ύδατα

Οι επιπτώσεις στα ύδατα στη φάση κατασκευής, ως προς το είδος τους χαρακτηρίζονται «αρνητικές», ως προς το μέγεθός τους «ασθενής έντασης», ως προς τη διάρκεια τους «μακροχρόνιες», ως προς τη δυνατότητα ανάταξής τους ως «αναστρέψιμες» και ως προς την αντιμετώπισή τους ως «αντιμετωπίσιμες».

Στη φάση λειτουργία οι επιπτώσεις στα ύδατα χαρακτηρίζονται «ουδέτερες», οπότε δεν απαιτείται η περαιτέρω αξιολόγηση τους.

 

Επιπτώσεις από την ευπάθεια του έργου

Η ευπάθεια του έργου σε μεγάλα ατυχήματα ή καταστροφές κατά τη φάση κατασκευής είναι μικρή και οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως «ουδέτερες». Η ευπάθεια του έργου κατά τη λειτουργία είναι γενικά μικρή επίσης, και χαρακτηρίζονται ως «ουδέτερες».

 

 1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών προβλέπεται να εφαρμοστεί σχέδιο διατήρησης χαμηλής της βλάστησης στα διάκενα και κάτω από τις συστοιχίες των φωτοβολταϊκών πλαισίων, η δημιουργία περιμετρικής ζώνης φυτοκάλυψης τουλάχιστον προς την πλευρά των οικισμών, μέτριου ύψους (για αποφυγή της σκίασης των φωτοβολταϊκών επιφανειών) και σε πυκνό φυτευτικό σύνδεσμο.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη σώρευση βιομάζας κάτω από τις φωτοβολταϊκές επιφάνειες προτείνεται η περιοδική απομάκρυνση της βιομάζας που θα αναπτύσσεται, με κοπή ή βόσκηση από πρόβατα.

 

Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

Για το σύνολο του έργου και πριν τη φάση κατασκευής να γίνει οριοθέτηση των ζωνών κατάληψης σε δάσος ή δασικές εκτάσεις, ώστε οι επεμβάσεις να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Προτείνονται φυτεύσεις για την αποκατάσταση των χώρων, οι οποίοι θα θιγούν από τα έργα.

 

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά

Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών απαιτείται η απομάκρυνση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από την περιοχή, η συλλογή του εξοπλισμού και η αποκομιδή άχρηστων υλικών, σκουπιδιών, λιπαντικών κλπ. που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να μην υπάρξει μόνιμη επίπτωση στο έδαφος της περιοχής επέμβασης.

Η διαχείριση άλλου είδους επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/2006, 24944/2006 και 62952/5384/2016 όπως εκάστοτε ισχύουν ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Φυσικό περιβάλλον

Η κατασκευή του έργου θα υλοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση στην δασική βλάστηση. Η υλοτομία, εκρίζωση και γενικότερα οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης, να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η φθορά της δασικής βλαστήσεως θα περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή. Η ανάγκη απομάκρυνσης της υπάρχουσας φυτικής ύλης στην περιοχή ανάπτυξης του έργου θα πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της τοπικής δασικής αρχής.

Το ύψος των Φ/Β επιφανειών θα είναι κατ’ ελάχιστο 0,5 m πάνω από το έδαφος έτσι ώστε να είναι δυνατή η διέλευση κτηνοτροφικών ζώων.

Να αφεθούν επαρκή διάκενα στην περίφραξη των γηπέδων, ώστε να υποβοηθείται η ενδιάμεση κυκλοφορία της μικροπανίδας.

Για τη συντήρηση των φυτοτεχνικών έργων προβλέπονται οι απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες τα πρώτα πέντε χρόνια αμέσως μετά από τις φυτεύσεις ώστε τα φυτά να προσαρμοστούν πλήρως στο περιβάλλον.

Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, ο φορέας του οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής επέμβασης. Για το σκοπό αυτό οφείλει, το αργότερο ένα (1) έτος προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας παύσης της λειτουργίας του έργου, να υποβάλει στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του υπηρεσία Μελέτη Αποκατάστασης Περιβάλλοντος – Φυτοτεχνική Μελέτη.

 

Ανθρωπογενές περιβάλλον και τεχνικές υποδομές

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κ.λπ.) θα απομακρυνθεί και οι χώροι θα αποκατασταθούν.

Προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειες στην περιοχή από τον περιορισμό των βοσκήσιμων εκτάσεων οι οποίες θα μετατραπούν σε φωτοβολταϊκές επιφάνειες θα εξεταστεί η δυνατότητα να επιτρέπεται περιοδικά η ελεγχόμενη βόσκηση εντός των σταθμών ή θα θερίζεται η βιομάζα που δημιουργείται και θα διατίθεται στους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, ο φορέας του θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής επέμβασης, και την απομάκρυνση όλων των στοιχείων του έργου που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον ή να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια (έλαια, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).

 

Πολιτιστική κληρονομιά

Εγκαίρως και πάντως πριν από την έναρξη των εργασιών, ο φορέας του έργου θα ενημερώσει εγγράφως τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Κατά τη φάση λειτουργίας, δεν απαιτούνται μέτρα.

 

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Η προσαγωγή υλικών στους χώρους κατασκευής θα γίνεται με τη λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διαφυγής υλικών στο περιβάλλον και η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού.

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών οι χώροι εκτέλεσης εργασιών θα αποκαθίστανται στην πρότερη μορφή τους.

Με βάση τη φύση και το σχεδιασμό του υπό μελέτη έργου δεν αναμένονται εκπομπές ρύπων της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, οπότε και δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας της ατμόσφαιρας.

 

Ακουστικό περιβάλλον

Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εργοταξιακό εξοπλισμό κατά τη φάση κατασκευής του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ Β’ 1418/1.10.2003).

Κατά τη φάση λειτουργίας προβλέπεται να ληφθούν τα κάτωθι μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον:

 • Να γίνει κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος συντήρησης του εξοπλισμού για διατήρησή του σε άρτια κατάσταση λειτουργίας.
 • Να διατηρείται ο θόρυβος στην περίμετρο των εγκαταστάσεων στα θεσμοθετημένα επίπεδα ανάλογα με τις χρήσεις γης. Στην περίπτωση υπερβάσεων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. ηχομονώσεις, αντιδονητικές βάσεις, κ.τλ.) για τον περιορισμό των επιπέδων θορύβου.

 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στη φάση κατασκευής.

Κατά τη φάση λειτουργίας, θα διενεργούνται, με ευθύνη του φορέα του έργου, από πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο ή από τον φορέα του έργου εφόσον αυτός αποκτήσει πιστοποιητικό ΕΣΥΔ, αντιπροσωπευτικές μετρήσεις στάθμης των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων γύρω απ’ το ΚΥΤ και τη ΓΜ υψηλής τάσης.

 

Ύδατα

Η τοποθέτηση των βάσεων των φωτοβολταϊκών επιφανειών να γίνει με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων.

Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης, θα συλλέγονται και θα παραδίδονται σε εταιρείες εξουσιοδοτημένες για την διαχείριση τους. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (σκουπίδια, λάστιχα, λάδια κ.λπ.) στην περιοχή των εγκαταστάσεων. Τα λύματα προσωπικού θα καταλήγουν σε διατάξεις σηπτικού – απορροφητικού βόθρου.

 

Μέτρα για την ευπάθεια του έργου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του ΦΣΠΗΕ θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία κτλ.) για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σύμφωνα με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400 MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», «Σβόρος», «Κτιός», «Αμπιδιές», «Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι», «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά» με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων), Περιφέρειας Θεσσαλίας», της εταιρείας DAMCO ENERGY AE, επισημαίνουμε ότι:

α) δεν έχει αποσαφηνιστεί ανά Τ.Κ. και ανά θέση: i) ο αριθμός των γηπέδων στα οποία θα εγκατασταθούν οι φωτοβολταϊκές επιφάνειες και ii) ο αριθμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων,

β) δεν έχει αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και

γ) το προτεινόμενο έργο δεν φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, εφόσον εφαρμοστούν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο υλικό μελέτης, όπως αυτό αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ 2307981916.

 

 

Η παρούσα γνωμοδότηση δίνεται με τον όρο ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με ειδικούς περιορισμούς, που ενδεχομένως έχουν τεθεί για την περιοχή, με ειδικές διατάξεις, ούτε υποκαθιστά απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις άλλων Φορέων ή Υπηρεσιών.

 

Παρακαλούμε τους αρμόδιους φορείς να γνωμοδοτήσουν σχετικά το συντομότερο δυνατό, όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014). Το υλικό της μελέτης είναι διαθέσιμο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ 2307981916.

 

 

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη της την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος, καθώς και τις διατάξεις του εδ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων: την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400 MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», «Σβόρος», «Κτιός», «Αμπιδιές», «Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι», «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά» με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων), Περιφέρειας Θεσσαλίας», της εταιρείας DAMCO ENERGY AE, επισημαίνοντας ότι:

α) δεν έχει αποσαφηνιστεί ανά Τ.Κ. και ανά θέση: i) ο αριθμός των γηπέδων στα οποία θα εγκατασταθούν οι φωτοβολταϊκές επιφάνειες και ii) ο αριθμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων,

β) δεν έχει αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και

γ) το προτεινόμενο έργο δεν φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, εφόσον εφαρμοστούν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο υλικό μελέτης, όπως αυτό αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ 2307981916.

 

Η παρούσα γνωμοδότηση δίνεται με τον όρο ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με ειδικούς περιορισμούς, που ενδεχομένως έχουν τεθεί για την περιοχή, με ειδικές διατάξεις, ούτε υποκαθιστά απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις άλλων Φορέων ή Υπηρεσιών, όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014). Το υλικό της μελέτης είναι διαθέσιμο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ 2307981916.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 152/2023.

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΤΑ ΜΕΛΗ
  Ακριβές Απόσπασμα

Τρίκαλα 6/9/2023

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
     
  ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

[fbcomments]