Παρασκευή 12.04.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τρίκαλα: Τα αποτελέσματα των σταυρών υποψηφίων συμβούλων ανά τμήμα

06.06.2019 /

Δείτε σε πίνακα όλα τα ονόματα και τους σταυρούς που πήραν ανά τμήμα

Apotelesmata-Stayron

 

Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.

3852/2010) και

την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014)  ο  Δήμος  Τρικκαίων  αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες:

Δήμος Τρικκαίων με πληθυσμό 81.355 και 45 έδρες

 

Δημοτική Ενότητα Εστιαιώτιδας με πληθυσμό 2.729 και 2 έδρες Δημοτική Ενότητα Καλλιδένδρου με πληθυσμό 2.193 και 1 έδρα Δημοτική Ενότητα Κόζιακα με πληθυσμό 2.123 και 1 έδρα

Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων με πληθυσμό 2.798 και 2 έδρες Δημοτική Ενότητα Παληοκάστρου με πληθυσμό 2.732 και 2 έδρες Δημοτική Ενότητα Παραληθαίων με πληθυσμό 2.660 και 1 έδρα Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων με πληθυσμό 62.154 και 34 έδρες Δημοτική Ενότητα Φαλωρείας με πληθυσμό 3.966 και 2 έδρες

Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ’ακροατηρίου στην αρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019

 

Γραμμένοι: 67.607, Ψηφίσαντες: 43.072, Άκυρα: 1.691, Λευκά: 476, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 2.167, Έγκυρα :

40.905

Έλαβαν:

 

Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» : 4.541

 

Β’) «επανεκκίνηση» : 23.490

 

Γ’) «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» : 1.516 Δ’) «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» : 803

Ε’) «μαζί ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» : 8.288

 

ΣΤ’) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» : 432 Ζ’) «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» : 1.835

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε ποσοστό 11,10% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε ποσοστό 57,43% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε ποσοστό 3,71% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε ποσοστό 1,96% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Ε’ έλαβε ποσοστό 20,26% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός ΣΤ’ έλαβε ποσοστό 1,06% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

Ο Συνδυασμός Ζ’ έλαβε ποσοστό 4,49% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

Ο Συνδυασμός «επανεκκίνηση» πλειοψήφησε με ποσοστό άνω του 50% (συν 1  ψήφο)  του  συνόλου  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή.

Το  εκλογικό  μέτρο  για  την  κατανομή  των  εδρών  υπολογίζεται  ως:  Σύνολο  Εγκύρων  Ψηφοδελτίων  Όλων   των   Συνδυασμών (40.905) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (45) συν ένα (1)

Θα γίνει κατανομή των 45 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 910

 

Α’)  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  4.541  :  910  =  4  έδρες  και  έχει   αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 901 ψήφων

Β’) «επανεκκίνηση» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 23.490 :  910  =  25  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο  740  ψήφων

Γ’)  «Τρίκκης  Πολιτεία  για  τους  πολίτες»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  1.516  :  910  =  1  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 606 ψήφων

Δ’) «ΠΡΩΤΑ  ΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  803  :  910  =  0  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο  803 ψήφων

Ε’) «μαζί ΓΙΑ ΤΑ  ΤΡΙΚΑΛΑ»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  8.288  :  910  =  9  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο 98 ψήφων

ΣΤ’) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ  ΓΙΑ  ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  432  :  910  =  0  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 432 ψήφων

Ζ’) «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.835 : 910 =  2  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο 15 ψήφων

Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 41 έδρες

 

Επειδή οι  έδρες  που  καταλαμβάνουν  οι  συνδυασμοί  είναι  λιγότερες  από  τις  προς  διάθεση  έδρες  του  δημοτικού  συμβουλίου

Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων Β’) «επανεκκίνηση» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Γ’) «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων Δ’) «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» έλαβε συνολικά 5 έδρες (4 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου Β’ Συνδυασμός «επανεκκίνηση» έλαβε συνολικά 26 έδρες (25 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ’ Συνδυασμός «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου Δ’ Συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (0 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε’ Συνδυασμός «μαζί ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» έλαβε συνολικά 9 έδρες (9 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΣΤ’ Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου Ζ’ Συνδυασμός «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε:

1098 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου 1297 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

1233 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων 1242 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

1213 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων 1083 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

 

1948 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας 14376 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

Ο Συνδυασμός Ε’ έλαβε:

 

434 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου 277 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

644 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων 311 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

393 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων 559 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

523 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας 5147 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε:

 

120 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου 348 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

302 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων 262 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

200 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων 464 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

289 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας 2556 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

Ο Συνδυασμός Ζ’ έλαβε:

 

39 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου 106 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

46 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων 111 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

70 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων 163 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου 108 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας

1192 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε:

43 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου 39 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

34 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων 115 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

 

82 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων 32 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

99 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας 1072 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε:

 

22 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου 16 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

40 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων 69 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

50 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων 42 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

64 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας 500 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

 

 

Η κατανομή ξεκινά με τις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου.

 

Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων

 

 

Ο Συνδυασμός Δ’ με 69 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό  μέτρο  804  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 69

Ο  Συνδυασμός  Δ’  με  50  ψήφους  έλαβε  0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Μεγάλων  Καλυβίων  με  εκλογικό  μέτρο   804   και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 50

Ο Συνδυασμός Δ’ με 42 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 804 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 42

Ο Συνδυασμός Δ’ με 64 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια  Φαλωρείας  με  εκλογικό  μέτρο  804  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 64

Ο Συνδυασμός Δ’ με 500 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια  Τρικκαίων  με  εκλογικό  μέτρο  804  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 500

Ο Συνδυασμός Γ’ με 115 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο  759  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 115

Ο Συνδυασμός Γ’ με 82 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων με εκλογικό μέτρο 759 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 82

Ο Συνδυασμός Γ’ με 32 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 759 και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 32

Ο Συνδυασμός Γ’ με 99 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια  Φαλωρείας  με  εκλογικό  μέτρο  759  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 99

Ο Συνδυασμός Γ’ με 1072 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων  με  εκλογικό  μέτρο  759  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 313

Ο Συνδυασμός Ζ’ με 111 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο  918  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 111

Ο  Συνδυασμός  Ζ’  με  70  ψήφους  έλαβε  0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Μεγάλων  Καλυβίων  με  εκλογικό  μέτρο   918   και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 70

Ο Συνδυασμός Ζ’ με 163 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 918 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 163

 

Ο Συνδυασμός Ζ’ με 108 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας με  εκλογικό  μέτρο  918  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 108

Ο Συνδυασμός Ζ’ με 1192 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων  με  εκλογικό  μέτρο  918  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 274

Ο Συνδυασμός Α’ με 262 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο 909  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 262

Ο  Συνδυασμός  Α’  με  200  ψήφους  έλαβε  0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Μεγάλων  Καλυβίων  με  εκλογικό  μέτρο  909  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 200

Ο Συνδυασμός Α’ με 464 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 909 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 464

Ο Συνδυασμός Α’ με 289 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας με  εκλογικό  μέτρο  909  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 289

Ο Συνδυασμός Α’ με 2556 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων με εκλογικό  μέτρο  909  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 738

Ο Συνδυασμός Ε’ με 311 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο  921  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 311

Ο  Συνδυασμός  Ε’  με  393  ψήφους  έλαβε  0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Μεγάλων  Καλυβίων  με  εκλογικό  μέτρο  921  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 393

Ο Συνδυασμός Ε’ με 559 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 921 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 559

Ο Συνδυασμός Ε’ με 523 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας με  εκλογικό  μέτρο  921  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 523

Ο Συνδυασμός Ε’ με 5147 ψήφους έλαβε 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων με εκλογικό  μέτρο  921  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 542

Ο Συνδυασμός Β’ με 1242 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο 904 και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 338

Ο Συνδυασμός  Β’  με  1213  ψήφους  έλαβε  1  έδρα  στην  εκλογική  περιφέρεια  Μεγάλων  Καλυβίων  με  εκλογικό  μέτρο  904  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 309

Ο Συνδυασμός Β’ με 1083 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 904 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 179

Ο Συνδυασμός Β’ με 1948 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας με εκλογικό μέτρο  904  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 140

Ο Συνδυασμός Β’ με 14376 ψήφους έλαβε 15 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων με εκλογικό μέτρο 904 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 816

 

 

Ο Συνδυασμός Δ’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  500  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Τρικκαίων

Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  313  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Τρικκαίων

Ο Συνδυασμός Ζ’ έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  274  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Τρικκαίων

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε 1 έδρα λόγω του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  262  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Εστιαιώτιδας

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των  464  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Παληοκάστρου

Ο Συνδυασμός Α’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  738  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Τρικκαίων

Ο Συνδυασμός Ε’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  393  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Μεγάλων Καλυβίων

Ο Συνδυασμός Ε’ έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  542  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Τρικκαίων

Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  816  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Τρικκαίων

 

 

Ο Συνδυασμός Ε’  έλαβε  ακόμη  2  έδρες  λόγω  του  πλήθους  των  5147  έγκυρων  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Τρικκαίων

Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε ακόμη  2  έδρες  λόγω  του  πλήθους  των  14376  έγκυρων  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Τρικκαίων

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» η κατανομή των 5 εδρών έγινε ως εξής: Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου

Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

 

Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων Α’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων Α’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας Α’: έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Β’ «επανεκκίνηση» η κατανομή των 26 εδρών έγινε ως εξής: Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου

Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

 

Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

Β’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας Β’: έλαβε συνολικά 18 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Γ’ «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» η κατανομή των 2 εδρών έγινε ως εξής: Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου

Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

 

Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας Γ’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Δ’ «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» η κατανομή των 1 εδρών έγινε ως εξής: Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου

Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

 

Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων

 

Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

 

Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Ε’ «μαζί ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» η κατανομή των 9 εδρών έγινε ως εξής: Ε’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου

Ε’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

 

Ε’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων Ε’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

Ε’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων Ε’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

Ε’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας Ε’: έλαβε συνολικά 8 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Ζ’ «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» η κατανομή των 2 εδρών έγινε ως εξής: Ζ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου

Ζ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα

 

Ζ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων Ζ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας

Ζ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων Ζ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου

Ζ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας Ζ’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «επανεκκίνηση»

 

Ο ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

 

 1. ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα (970) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΕΡΒΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα τρεις (473) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα εννέα (859) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα επτά (837) σταυρούς προτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων

 

 1. ΛΑΣΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ενενήντα τρεις (1.193) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα έξι (366) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
 2. ΛΕΒΕΝΤΗ-ΚΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους τριάντα επτά  (1.737)  σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα οκτώ (688) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα έξι (546) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
 2. ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους εξήντα ένα (1.461) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν τριάντα επτά (1.137) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
 2. ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα (550) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ-ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τρεις (303) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα (270) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
 2. ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους πενήντα (1.350) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους ενενήντα έξι (1.296) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΤΟΥΖΑ-ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εννέα (809) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
 2. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ    του    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    έλαβε    χίλιους    οκτακόσιους  εβδομήντα   τέσσερις             (1.874) σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε χίλιους οκτακόσιους πέντε (1.805) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ     του     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    έλαβε    χίλιους     επτακόσιους     εξήντα              οκτώ                   (1.768)           σταυρούς προτίμησης
 2. ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΦΟΡΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους εξήντα τρεις (1.563)  σταυρούς προτίμησης
 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΪΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους δέκα έξι (1.416) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους τετρακόσιους οκτώ (1.408) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους επτά  (1.407)  σταυρούς  προτίμησης
 2. ΑΛΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους εξήντα δύο (1.362) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους διακόσιους πενήντα τέσσερις (1.254) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα οκτώ (1.248) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους τριάντα εννέα (1.239) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ (ΒΑΣΙΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΟΤΡΩΝΗ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα επτά (1.147) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα έξι (1.146) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΨΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν τριάντα τέσσερις (1.134) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΖΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εξήντα εννέα (1.069) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε χίλιους πενήντα έξι (1.056) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΪΟΥ έλαβε χίλιους είκοσι τέσσερις (1.024) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εννιακόσιους επτά (907) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα τέσσερις (884) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα τέσσερις (884) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΗΜΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ    (ΝΤΙΝΑ)    του    ΧΡΗΣΤΟΥ    έλαβε οκτακόσιους   ογδόντα  (880) σταυρούς προτίμησης
 2. ΦΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα τρεις (863) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα πέντε (835) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα τρεις (763) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ) του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  έλαβε  επτακόσιους  σαράντα  εννέα  (749)  σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ένα (701) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους (700) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΙΟΣΣΕ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα επτά (697) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα επτά (697) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΤΟΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα τέσσερις (644) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα έξι (576) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΗ ΖΩΗ (ΤΖΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα (550) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι επτά (527) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα ένα (461) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     (ΑΚΗΣ)     του     ΓΕΩΡΓΙΟΥ     έλαβε    τριακόσιους     σαράντα                επτά                          (347)                  σταυρούς προτίμησης
 2. ΑΥΓΕΡΟΥ-ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ-ΜΠΑΓΛΑΤΣΑΚΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   (ΣΙΑ)   του    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    έλαβε                τριακόσιους                                                                              έξι     (306)                  σταυρούς προτίμησης
 2. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα (260) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τέσσερις (224) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους δέκα οκτώ (218) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-OIKONOMOY ΛΕΥΚΙΑ (ΛΕΥΚΗ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ (ΦΡΥΝΗ) του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ε’ «μαζί ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

 1. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΟΥΤΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα
 2. ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα πέντε (295) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
 3. ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους εννέα (509) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
 2. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ του ΒΑΪΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
 2. ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΟΣΜΑ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα έξι (436) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα εννέα (419) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΣΚΑΝΗ-ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα επτά (267) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
 2. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους ογδόντα (680) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΤΡΙΤΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΑΝΤΡΙΑ έλαβε τριακόσιους δέκα επτά (317) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
 2. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Ε’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους  του συνδυασμού
 3. ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε χίλιους τριάντα τέσσερις (1.034) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΒΑΪΟΥ έλαβε χίλιους δώδεκα (1.012) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα (790) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΟΤΣΙΟΥ-ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα τέσσερις (694) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΪΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΒΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα πέντε (475) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΟΥΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους πενήντα τρεις (453) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΙΔΗ ΝΑΤΑΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι επτά (427) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα έξι (356) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΣΥΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τρεις (333) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι τρεις (323) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα τρεις (313) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δώδεκα (312) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα εννέα (299) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα οκτώ (278) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα (261) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΚΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα (241) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ του ΑΝΘΙΜΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΝΝΑΚΑ-ΣΤΑΜΠΕΡΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΛΥΔΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΕΦΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΤΣΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΗΓΙΑΔΙΤΟΥ-ΤΣΙΟΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΕΜΥ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΗΣΗ ΛΕΥΚΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

 1. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΤΣΑΒΑ-ΜΠΑΚΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα
 2. ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
 2. ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΕΣΤΩΡΑ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
 2. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
 2. ΧΑΧΑΜΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
 2. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΤΣΙΩΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
 2. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων

 

 1. ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

 1. ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα τέσσερις (474) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΟΛΟΒΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τρεις (373) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι οκτώ (328) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΡΜΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΡΔΟΥΛΗ-ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΑΝΑ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ     του     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    έλαβε    εκατόν     ογδόντα                εννέα                                            (189)          σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΕΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΒΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΣΙΟΥ  ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ    (ΛΕΤΑ)  του    ΧΡΗΣΤΟΥ   έλαβε    εκατόν    τριάντα               επτά                                                                                    (137) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΑΣΩΝΑ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΞΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ-ΠΟΤΗΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΙΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΡΙΜΝΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ζ’ «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα
 2. ΑΓΓΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
 4. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
 2. ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΡΑΠΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου

 

 1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
 2. ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
 2. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  του  ΧΡΗΣΤΟΥ  ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Ζ’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους  του συνδυασμού
 3. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα έξι (356) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΖΗΣΗ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΥΓΟΥΛΗΣ ΠΑΡΙΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΟΥΦΛΙΑ ΘΩΜΑΪΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΥΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΙΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΙΤΗ-ΤΣΑΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ ΒΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΔΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΩΜΑ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

 1. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΘΩΜΑ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα
 2. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
 2. ΤΣΟΥΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΔΡΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
 2. ΒΑΡΩΝΗ ΛΟΥΙΖΑ-ΜΑΡΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
 2. ΚΕΦΑΛΑ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
 2. ΣΔΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΚΟΤΙΔΑ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
 2. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΕΡΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
 2. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Γ’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους  του συνδυασμού
 3. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα δύο (462) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΛΑΜΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΙΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΡΑΒΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΙΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΔΡΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΒΙΤΣΑ-ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΙΜΩΝΟΣ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΥΣΑΝΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΝΟΥΡΑ-ΤΣΕΡΓΟΥΛΑ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΥΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΒΙΤΣΑ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΣΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

 1. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα
 2. ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
 3. ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
 2. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΑΜΙΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
 2. ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΣΙΩΛΑ ΑΡΕΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
 2. ΠΑΤΣΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΩΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
 2. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
 2. ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

 1. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΚΥΦΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ (ΜΑΤΘΑΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΟΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΖΕΡΕΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΟΤΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΛΜΟΥΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΕΡΕΜΕ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (KIKH) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΙΝΙΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΜΑΙΡΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΛΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ-ΜΠΙΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΜΑΝΤΙ ΣΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ του ΜΩΧΑΜΕΝΤ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤ’ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

 1. ΓΑΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
 2. ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
 3. ΑΡΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
 4. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
 2. ΓΚΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
 2. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
 2. ΤΣΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΑΠΟΛΕOΝΤΟΣ ως επικεφαλής του συνδυασμού ΣΤ’  έλαβε  όλους  τους  ψήφους  του  συνδυασμού
 3. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΩΓΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΓΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΗΤΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΑΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Επικυρώνει τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και στις 2 Ιουνίου 2019 και

 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «επανεκκίνηση»

 

Ο     επικεφαλής     του     επιτυχόντος     συνδυασμού     Β’     ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     του              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ     εκλέγεται Δήμαρχος

Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα (970) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΒΕΡΒΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα τρεις (473) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα εννέα (859) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα επτά (837) σταυρούς προτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΛΑΣΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ενενήντα τρεις (1.193) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα έξι (366) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΛΕΒΕΝΤΗ-ΚΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους τριάντα επτά  (1.737)  σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα οκτώ (688) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα έξι (546) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους εξήντα ένα (1.461) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν τριάντα επτά (1.137) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα (550) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ-ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τρεις (303) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα (270) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους πενήντα (1.350) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους ενενήντα έξι (1.296) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΩΤΟΥΖΑ-ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εννέα (809) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ    του    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    έλαβε    χίλιους    οκτακόσιους  εβδομήντα   τέσσερις             (1.874) σταυρούς προτίμησης
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε χίλιους οκτακόσιους πέντε (1.805) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ     του     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    έλαβε    χίλιους     επτακόσιους     εξήντα              οκτώ                   (1.768)           σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΦΟΡΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους εξήντα τρεις (1.563)  σταυρούς προτίμησης
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΪΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους δέκα έξι (1.416) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους τετρακόσιους οκτώ (1.408) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους επτά  (1.407)  σταυρούς  προτίμησης
 2. ΑΛΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους εξήντα δύο (1.362) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους διακόσιους πενήντα τέσσερις (1.254) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα οκτώ (1.248) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους τριάντα εννέα (1.239) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ (ΒΑΣΙΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΟΤΡΩΝΗ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα επτά (1.147) σταυρούς προτίμησης
 3. ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα έξι (1.146) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΨΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν τριάντα τέσσερις (1.134) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΖΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εξήντα εννέα (1.069) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε χίλιους πενήντα έξι (1.056) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΪΟΥ έλαβε χίλιους είκοσι τέσσερις (1.024) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εννιακόσιους επτά (907) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα τέσσερις (884) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα τέσσερις (884) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΗΜΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ    (ΝΤΙΝΑ)    του    ΧΡΗΣΤΟΥ    έλαβε οκτακόσιους   ογδόντα  (880) σταυρούς προτίμησης
 2. ΦΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα τρεις (863) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα πέντε (835) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα τρεις (763) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ) του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  έλαβε  επτακόσιους  σαράντα  εννέα  (749)  σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ένα (701) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους (700) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΙΟΣΣΕ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα επτά (697) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα επτά (697) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΤΟΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα τέσσερις (644) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα έξι (576) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΗ ΖΩΗ (ΤΖΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα (550) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι επτά (527) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα ένα (461) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     (ΑΚΗΣ)     του     ΓΕΩΡΓΙΟΥ     έλαβε    τριακόσιους     σαράντα                επτά                          (347)                  σταυρούς προτίμησης
 2. ΑΥΓΕΡΟΥ-ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ-ΜΠΑΓΛΑΤΣΑΚΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   (ΣΙΑ)   του    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    έλαβε                τριακόσιους                                                                              έξι     (306)                  σταυρούς προτίμησης
 2. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα (260) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τέσσερις (224) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους δέκα οκτώ (218) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-OIKONOMOY ΛΕΥΚΙΑ (ΛΕΥΚΗ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ (ΦΡΥΝΗ) του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ε’ «μαζί ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΟΥΤΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα πέντε (295) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους εννέα (509) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ του ΒΑΪΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΟΣΜΑ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΖΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα έξι (436) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα εννέα (419) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΣΚΑΝΗ-ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα επτά (267) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους ογδόντα (680) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΤΡΙΤΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΑΝΤΡΙΑ έλαβε τριακόσιους δέκα επτά (317) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Ε’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους  του συνδυασμού
 2. ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε χίλιους τριάντα τέσσερις (1.034) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΒΑΪΟΥ έλαβε χίλιους δώδεκα (1.012) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα (790) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΟΤΣΙΟΥ-ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα τέσσερις (694) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΪΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΒΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα πέντε (475) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΟΥΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους πενήντα τρεις (453) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΠΑΙΔΗ ΝΑΤΑΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι επτά (427) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα έξι (356) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΣΥΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τρεις (333) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι τρεις (323) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα τρεις (313) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δώδεκα (312) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα εννέα (299) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα οκτώ (278) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα (261) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΚΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα (241) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ του ΑΝΘΙΜΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΝΝΑΚΑ-ΣΤΑΜΠΕΡΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΛΥΔΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΕΦΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΤΣΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΗΓΙΑΔΙΤΟΥ-ΤΣΙΟΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΕΜΥ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΗΣΗ ΛΕΥΚΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΤΣΑΒΑ-ΜΠΑΚΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΕΣΤΩΡΑ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΧΑΧΑΜΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΠΑΤΣΙΩΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

 1. ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα τέσσερις (474) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΟΛΟΒΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τρεις (373) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι οκτώ (328) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΡΜΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΡΔΟΥΛΗ-ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΑΝΑ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ     του     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    έλαβε    εκατόν     ογδόντα                εννέα                                            (189)          σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΕΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΒΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΣΙΟΥ  ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ    (ΛΕΤΑ)  του    ΧΡΗΣΤΟΥ   έλαβε    εκατόν    τριάντα               επτά                                                                                    (137) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΑΣΩΝΑ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΞΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ-ΠΟΤΗΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΙΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΡΙΜΝΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ζ’ «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΑΓΓΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΡΑΠΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  του  ΧΡΗΣΤΟΥ  ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Ζ’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους  του συνδυασμού
 2. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα έξι (356) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΖΗΣΗ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΥΓΟΥΛΗΣ ΠΑΡΙΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΟΥΦΛΙΑ ΘΩΜΑΪΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΥΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΙΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΙΤΗ-ΤΣΑΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ ΒΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΔΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΩΜΑ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΘΩΜΑ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΣΟΥΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΔΡΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΒΑΡΩΝΗ ΛΟΥΙΖΑ-ΜΑΡΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΕΦΑΛΑ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΣΔΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΚΟΤΙΔΑ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΕΡΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Γ’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους  του συνδυασμού
 2. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα δύο (462) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΜΠΑΛΑΜΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΙΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΡΑΒΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΙΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΔΡΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΒΙΤΣΑ-ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΙΜΩΝΟΣ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΥΣΑΝΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΝΟΥΡΑ-ΤΣΕΡΓΟΥΛΑ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΥΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΒΙΤΣΑ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΣΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΑΜΙΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΣΙΩΛΑ ΑΡΕΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΤΣΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΩΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΚΥΦΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ (ΜΑΤΘΑΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΟΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΖΕΡΕΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΟΤΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΛΜΟΥΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΕΡΕΜΕ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (KIKH) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΙΝΙΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΜΑΙΡΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΛΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ-ΜΠΙΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΜΑΝΤΙ ΣΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ του ΜΩΧΑΜΕΝΤ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤ’ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΓΑΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΑΡΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΓΚΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΣΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΑΠΟΛΕOΝΤΟΣ ως επικεφαλής του συνδυασμού ΣΤ’  έλαβε  όλους  τους  ψήφους  του  συνδυασμού
 2. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΩΓΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΓΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΗΤΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΑΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
[fbcomments]