Πέμπτη 29.02.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δασικοί Χάρτες στα Τρίκαλα: Μέχρι 31 Μαϊου οι αντιρρήσεις

23.05.2022

Η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων, με την 56894/30-03-2022 απόφασή της (ΑΔΑ:
ΨΦΞΔΟΡ10-ΨΤΟ), τροποποιεί λόγω του άρθρου 90 του Νόμου 4916/2022
την καταληκτική προθεσμία, της 48878/17-03-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΩΖΟΡ10-Γ26)
προγενέστερης απόφασής της και ανακοινώνει ότι, παρατείνεται μέχρι την 31η
Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του
περιεχομένου τού «Αναρτημένου Δασικού Χάρτη του Συνόλου της Περιοχής
Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων», τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους
κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.
Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα του Δασικού Χάρτη του «Συνόλου
της Περιοχής Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων», έχουν συσταθεί δύο (2) Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης
Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) τα εξής:
1. ΣΥΑΔΧ Τρικάλων, με έδρα το γραφείο της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων,
Κολοκοτρώνη 30 (3ος όροφος) 42132, ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλ. Επικοινωνίας: 24310
63461 και 2431063481 e-mail:syadx.trikalon@apdthest.gov.gr και
2. ΣΥΑΔΧ Καλαμπάκας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείο Καλαμπάκας
Ομογενών Αμερικής 1, 42200, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Τηλ. Επικοινωνίας: 24320 22410
και 24320 22415 e-mail: syadx.kalampakas@apdthest.gov.gr
Για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας, η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων
ισχυουσών διατάξεων. Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να
πραγματοποιείται στα παραπάνω Σ.Υ.Α.Δ.Χ. κατόπιν προγραμματισμένου
ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού
χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού.
Ο ανωτέρω Δασικός Χάρτης είναι προσβάσιμος για κάθε ενδιαφερόμενο
στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), και στην
ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
( www.apdthest.gov. gr).
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.
Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να
απευθύνονται στα παραπάνω Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Π.Ε. Τρικάλων.

[fbcomments]