Παρασκευή 18.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Την Τρίτη η συνάντηση Αγοραστού-Φάμελλου για το αρδευτικό χαράτσι

25.02.2019

Προς εκτόνωση οδηγείται το θέμα με το χαράτσι των άνω των 10 ευρώπεριβαλλοντικών τελών για τους αρδευτές της Θεσσαλίας, που επεβλήθη με την απόφαση της Αποκεντρωμένης στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας για το νερό στη λεκανη απορροής του Πηνειού. Ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος Σωκτάτης Φάμελλος θα έχει συναντηση την Τρίτη με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα γοραστό, ενώ ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βασίλης Κόκκαλης , α΄φησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει σγημαντική ελάφρυνση στο τ΄λεος , επισημαίνοντας πάντως ότι πρόκειται για κοινοτική οδηγία που είναι σε ισχύ από το 2022 και έπρεπε να εφαρμόσει και η χώρα μας. Από την άλλη ο περιφερειάρχης είχε τονίσει ότι δεν μπορεί να τιμωρούνται οι Θεσσαλοί αγρότες με ένα τόσο δυσβάστακτο τέλος, όταν στις υπολοιπες περιφερειες, το αντίστοιχο είναι από μηδέν ώς κάτω του ενός ευρώ το στρέμμα…

Εντωμεταξύ ένα νέο θέμα είναι πιθανό να προκύψει με τη φετινή δήλωση του ΟΣΔΕ καθώς όσοι αγρότες δηλώνουν ότι έχουν ποτιστικές καλλιέργειες θα πρέπει να αποδείξουν και την πηγή άρδευσής τους.

Για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από το 2019, για κάθε αρδευόμενο αγροτεμάχιο θα είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του παρόχου – φορέα άρδευσης όταν πρόκειται για συλλογικό δίκτυο (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμου, κ.λπ.) ή η άδεια χρήσης νερού όταν πρόκειται για ιδιωτική υδροληψία.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του ΥΠΑΑΤ, προς τις περιφέρειες της χώρας μας.

Προς τούτο, στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τα πεδία που αφορούν στην άρδευση των αγροτεμαχίων.
Συγκεκριμένα, για κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται ως αρδευόμενο:

εάν η άρδευση γίνεται μέσω συλλογικού δικτύου, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται στην αίτηση σαρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης του παρόχου – φορέα και να καταχωρίζονται σε σχετικά πεδία ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της βεβαίωσης,
εάν η άρδευση γίνεται μέσω ιδιωτικής υδροληψίας, θα πρέπει αντίστοιχα να καταχωρίζονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της άδειας χρήσης νερού, ή ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αδειοδότησης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα η άδεια.

Το πρόβλημα θα προκύψει για οσους αγρότες ποτίζουν από δημοτικά συλλογικά αρδευτικά δίκτυα για τα οποία δεν υπάρχει καμία επίσημη καταχώρηση στο μητρώο αρδευτών και υπάρχουν αρκετές τέτοιες πριπτώσεις στη Θεσσαλία

Πηγή: thessaliatv.gr