Τρίτη 25.06.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ταξινόμηση και απογραφή βαβμακοσυλλεκτικών μηχανών

16.06.2016

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ5 2488/62614/6-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σας ενημερώνουμε ότι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς γεωργικών μηχανημάτων δύναται να εισάγουν βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές παλαιότερης και νέας τεχνολογίας με την προϋπόθεση να είναι εγκεκριμένου τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο 337 της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στην κ. Γ. ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

                                                                    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

[fbcomments]