Τρίτη 25.06.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πύλη: Πως… σταυρώθηκαν ανά τμήμα οι υποψήφιοι σύμβουλοι

06.06.2019 /

Δείτε σε πίνακα όλα τα ονόματα και τους σταυρούς που πήραν ανά τμήμα

Πυλης Apotelesmata-stayron (3)

 

Δήμος Πύλης

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

 

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.

3852/2010) και

την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους  της  9ης  Μαΐου  2011  (ΦΕΚ  699/Β/20.3.2014)  ο  Δήμος  Πύλης  αποτελείται από τις παρακάτω ΕκλογικέςΠεριφέρειες:

Δήμος Πύλης με πληθυσμό 14.343 και 33 έδρες

 

Δημοτική Ενότητα Αιθήκων με πληθυσμό 1.022 και 2 έδρες Δημοτική Ενότητα Γόμφων με πληθυσμό 4.782 και 11 έδρες Δημοτική Ενότητα Μυροφύλλου με πληθυσμό 448 και 1 έδρα Δημοτική Ενότητα Νεράιδας με πληθυσμό 252 και 1 έδρα Δημοτική Ενότητα Πιαλείων με πληθυσμό 3.395 και 8 έδρες Δημοτική Ενότητα Πύλης με πληθυσμό 3.527 και 8 έδρες Δημοτική Ενότητα Πινδέων με πληθυσμό 917 και 2 έδρες

Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν ηπαρατιθέμενηκατωτέρωσειράαυτώνελήφθημετάαπόκλήρωσηπουέγινεεπ’ακροατηρίουστηναρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν.3852/2010).

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019

 

Γραμμένοι: 25.188, Ψηφίσαντες: 16.261, Άκυρα: 537, Λευκά: 121, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 658, Έγκυρα : 15.603 Έλαβαν:

Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» : 745 Β’) «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» : 8.119

Γ’) «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» :2.974

 

Δ’) «Πύλης όραμα» :3.765

 

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε ποσοστό 4,77% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε ποσοστό 52,03% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε ποσοστό 19,06% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε ποσοστό 24,13% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ»  πλειοψήφησε  με  ποσοστό  άνω  του  50%  (συν  1  ψήφο)  του  συνόλου  των  εγκύρων ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται την επόμενηΚυριακή.

Το  εκλογικό  μέτρο  για  την  κατανομή  των  εδρών  υπολογίζεται  ως:  Σύνολο  Εγκύρων  Ψηφοδελτίων  Όλων   των   Συνδυασμών (15.603) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (33) συν ένα(1)

Θα γίνει κατανομή των 33 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 473

 

Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού  μέτρου  745  :  473  =  1  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο 272ψήφων

Β’) «ΠΡΩΤΑ Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  8.119  :  473  =  17  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο 78ψήφων

 

Γ’) «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» έλαβε βάσει του  εκλογικού  μέτρου  2.974  :  473  =  6  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο  136  ψήφων

Δ’) «Πύλης όραμα» έλαβε βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  3.765  :  473  =  7  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο  454 ψήφων

Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 31 έδρες

 

Επειδή οι  έδρες  που  καταλαμβάνουν  οι  συνδυασμοί  είναι  λιγότερες  από  τις  προς  διάθεση  έδρες  του  δημοτικού  συμβουλίου

Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων Δ’) «Πύλης όραμα» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου Β’ Συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έλαβε συνολικά 17 έδρες (17 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ’ Συνδυασμός «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» έλαβε συνολικά 6 έδρες (6 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου Δ’ Συνδυασμός «Πύλης όραμα» έλαβε συνολικά 8 έδρες (7 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε:

245έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΜυροφύλλου 499 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νεράιδας 1544 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων 1001 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων 1610 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων 1429 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πύλης 1791 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρειαΓόμφων

Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε:

 

93έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΜυροφύλλου 175 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νεράιδας 674 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων 401 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων 738 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων 379 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πύλης 1305 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρειαΓόμφων

Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε:

 

41 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου 104 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νεράιδας 387 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων 430 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων 295 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων

 

1269 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πύλης 448 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε:

 

11έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΜυροφύλλου 16 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νεράιδας 132 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρειαΑιθήκων

42 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων 148έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΠιαλείων 85 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πύλης 311 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρειαΓόμφων

 

Η κατανομή ξεκινά με τις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου.

 

Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Νεράιδας

 

 

Ο Συνδυασμός Α’ με 132 ψήφους έλαβε 0 έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Αιθήκων  με  εκλογικό  μέτρο  373  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων132

Ο Συνδυασμός Α’ με 42 ψήφους έλαβε 0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πινδέων  με  εκλογικό  μέτρο  373  καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων42

Ο Συνδυασμός Α’ με 148 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην  εκλογική  περιφέρεια  Πιαλείων  με  εκλογικό  μέτρο  373  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων148

Ο Συνδυασμός Α’ με  85  ψήφους  έλαβε  0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πύλης  με  εκλογικό  μέτρο  373  καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων85

Ο Συνδυασμός Α’ με 311 ψήφους έλαβε 0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Γόμφων  με  εκλογικό  μέτρο  373  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων311

Ο Συνδυασμός Γ’ με 387 ψήφους έλαβε 0 έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Αιθήκων  με  εκλογικό  μέτρο  496  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων387

Ο Συνδυασμός Γ’ με 430 ψήφους έλαβε 0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πινδέων  με  εκλογικό  μέτρο  496  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων430

Ο Συνδυασμός Γ’ με 295 ψήφους έλαβε 0 έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πιαλείων  με  εκλογικό  μέτρο  496  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων295

Ο Συνδυασμός Γ’ με 1269 ψήφους έλαβε 2  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πύλης  με  εκλογικό  μέτρο  496  καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων277

Ο Συνδυασμός Γ’ με 448 ψήφους έλαβε 0 έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Γόμφων  με  εκλογικό  μέτρο  496  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων448

Ο Συνδυασμός Δ’ με 674 ψήφους έλαβε 1 έδρα  στην  εκλογική  περιφέρεια  Αιθήκων  με  εκλογικό  μέτρο  471  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων203

Ο Συνδυασμός Δ’ με 401 ψήφους έλαβε 0 έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πινδέων  με  εκλογικό  μέτρο  471  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων401

Ο Συνδυασμός Δ’ με 738 ψήφους έλαβε 1  έδρα  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πιαλείων  με  εκλογικό  μέτρο  471  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων267

Ο Συνδυασμός Δ’ με 379 ψήφους  έλαβε  0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πύλης  με  εκλογικό  μέτρο  471  καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων379

Ο Συνδυασμός Δ’ με 1305 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην  εκλογική  περιφέρεια  Γόμφων  με  εκλογικό  μέτρο  471  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων363

Ο  Συνδυασμός  Β’  αν  και  δικαιούται  3  έδρες,  λόγω  μη  επαρκούς  αριθμού  εδρών,  έλαβε  1  έδρες  στην   εκλογική  περιφέρεια Αιθήκων με εκλογικό μέτρο 478 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων1066

Ο Συνδυασμός Β’ με 1001 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια  Πινδέων  με  εκλογικό  μέτρο  478  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων45

Ο Συνδυασμός Β’ με 1610 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων  με  εκλογικό  μέτρο  478  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων176

Ο Συνδυασμός Β’ με 1429 ψήφους έλαβε 2  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πύλης  με  εκλογικό  μέτρο  478  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων473

Ο Συνδυασμός Β’ με 1791 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική  περιφέρεια  Γόμφων  με  εκλογικό  μέτρο  478  καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων357

 

Ο  Συνδυασμός  Α’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  148  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Πιαλείων

Ο  Συνδυασμός  Α’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  311  ψήφων  στην  εκλογική   περιφέρεια Γόμφων

Ο Συνδυασμός  Γ’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  295  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πιαλείων

Ο  Συνδυασμός  Γ’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου   των  277  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια    Πύλης

Ο  Συνδυασμός  Γ’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  448  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Γόμφων

Ο  Συνδυασμός  Δ’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  267  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Πιαλείων

Ο  Συνδυασμός  Δ’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  379   ψήφων   στην   εκλογική   περιφέρεια Πύλης

Ο  Συνδυασμός  Δ’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  363  ψήφων  στην  εκλογική   περιφέρεια Γόμφων

Ο Συνδυασμός  Β’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  176  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Πιαλείων

Ο  Συνδυασμός  Β’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου   των  473  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια    Πύλης

Ο  Συνδυασμός  Β’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  357  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Γόμφων

 

Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε ακόμη 1 έδρα λόγω του πλήθους των 1269 έγκυρων ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πύλης

 

Ο  Συνδυασμός  Δ’  έλαβε  ακόμη  1  έδρα  λόγω  του  πλήθους  των  1305  έγκυρων   ψήφων   στην   εκλογική   περιφέρεια Γόμφων

Ο  Συνδυασμός  Β’  έλαβε  ακόμη  1  έδρα  λόγω  του  πλήθους  των  1791  έγκυρων   ψήφων   στην   εκλογική   περιφέρεια Γόμφων

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» η κατανομή των 2 εδρών έγινε ως εξής: Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου

Α’:έλαβεσυνολικά0έδρεςστηνεκλογικήπεριφέρειαΝεράιδας Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων Α’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πύλης Α’:έλαβεσυνολικά1έδραστηνεκλογικήπεριφέρειαΓόμφων

Τελικά για τον Συνδυασμό Β’ «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» η κατανομή των 17 εδρών έγινε ως εξής: Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου

Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Νεράιδας

 

Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων Β’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων Β’:έλαβεσυνολικά4έδρεςστηνεκλογικήπεριφέρειαΠιαλείων Β’: έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πύλης Β’:έλαβεσυνολικά5έδρεςστηνεκλογικήπεριφέρειαΓόμφων

Τελικά για τον Συνδυασμό Γ’ «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» η κατανομή των 6 εδρών έγινε ως εξής:

 

Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νεράιδας

Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων Γ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων Γ’: έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πύλης Γ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Δ’ «Πύλης όραμα» η κατανομή των 8 εδρών έγινε ως εξής:

 

Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νεράιδας

Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων Δ’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πύλης

Δ’: έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

 

Ο ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του  ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Β’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους  τουσυνδυασμού

Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

 

 1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πέντε (405) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣΤΑΘΟΥΛΑτουΧΡΗΣΤΟΥέλαβεπενήνταεννέα(59)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΝεράιδας
 2. ΧΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα οκτώ (568) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΕΥΣΤΑΘΙΟΥέλαβετριακόσιουςδέκαεννέα(319)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΑιθήκων
 2. ΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ογδόντα επτά (1.187) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εξήντα ένα (461) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΟΛΥΓΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΣΩΤΗΡΙΟΥέλαβετριακόσιουςεβδομήνταπέντε(375)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠινδέων
 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους δύο (802) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους δέκα έξι (416) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΑΔΑΜΟΥΛΕΜΟΝΙΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεεκατόνογδόνταπέντε(185)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠιαλείων
 2. ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα τέσσερις (874) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΘΩΜΑΣ(ΜΑΚΗΣ)τουΣΩΤΗΡΙΟΥέλαβεοκτακόσιουςσαράνταένα (841)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εξακόσιους εξήντα τέσσερις (664) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεπεντακόσιουςενενήνταέξι(596)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΑΚΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥέλαβεπεντακόσιουςεννέα(509)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα επτά (457) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑέλαβε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ- ΓΑΛΑΝΗΔΗΜΗΤΡΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεδιακόσιουςδέκαέξι(216)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ τουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ-ΤΣΙΑΝΑΚΑΜΑΡΙΑτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥέλαβεεκατόνεβδομήνταένα(171)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠύλης
 2. ΤΖΑΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα δύο (642) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗ(ΡΟΥΛΑ) τουΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑέλαβεεξακόσιουςδέκατρεις (613)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξακόσιους δέκα (610) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑέλαβε πεντακόσιους εξήντα οκτώ (568) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα τέσσερις (534) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΝΤΖΟΥ –    ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    (ΒΙΒΗ)    του    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    έλαβε    διακόσιουςεξήντα  τρεις                  (263) σταυρούςπροτίμησης
 2. ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΑΡΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  έλαβε  εκατόν  πενήντα  επτά  (157)  σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων

 

 1. ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι τρεις (523) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΙΚΤΩΡΑ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα πέντε (495) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα έξι (466) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΛΙΩΡΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑΡΑ)τουΦΩΤΙΟΥέλαβετετρακόσιουςσαράνταεπτά(447) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΙΑΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβετετρακόσιουςτριάνταεννέα(439)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΡΑΜΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΦΩΤΙΟΥέλαβετετρακόσιουςτριάντατρεις(433)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΛΕΤΣΗ – ΚΩΤΣΙΩΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ) του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τέσσερις (424)  σταυρούς  προτίμησης
 2. ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους εννέα (409) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ – ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα πέντε (335) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΒΛΑΧΟΥΒΑΪΑ(ΒΑΝΑ)τουΛΑΜΠΡΟΥέλαβεδιακόσιουςπενήνταπέντε(255) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΜΑΡΙΑτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥέλαβεεκατόνεξήνταένα(161) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ – ΤΣΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα  τέσσερις  (144)  σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΣΙΟΝΑΡΑ – ΜΑΝΙΚΑΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΑΚΛΑΒΑΜΑΡΙΑτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεογδόνταένα (81)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΨΑΛΗ – ΜΠΡΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούςπροτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «Πύλης όραμα» Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

 1. ΠΛΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΦΙΛΙΠΠΟΥΙΩΑΝΝΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβετριάνταοκτώ(38)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΝεράιδας
 2. ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥέλαβεεκατόνείκοσιένα(121)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΑιθήκων
 2. ΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους έντεκα (511) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΛΕΝΤΖΑΣΤΕΦΑΝΙΑτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥέλαβεεβδομήντατρεις(73)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠινδέων
 2. ΛΕΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τέσσερις (354) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ-ΤΣΙΑΝΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗτουΧΡΗΣΤΟΥέλαβεεκατόνενενήντατρεις(193) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΑΜΠΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεεκατόνεξήνταπέντε(165)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠιαλείων
 2. ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα οκτώ (388) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα έξι (276) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥέλαβεδιακόσιουςεξήνταεννέα(269)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΑΚΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεδιακόσιουςτριάντατρεις(233)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβεεκατόνεβδομήνταοκτώ(178)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΙΜΟΥ-ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΑΝΝΑτουΙΩΑΝΝΗέλαβεενενήνταδύο (92)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΡΩΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥέλαβεσαράντα(40)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠύλης
 2. ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα πέντε (395) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΛΑΤΣΑ ΘΩΜΑΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΚΟΥΜΗ-ΚΩΤΟΥΛΑΑΛΙΚΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεεκατόντριάνταέξι (136)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑέλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΟΠΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΕΡΕΜΕ-ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΘΕΟΔΟΣΙΑ(ΣΙΑ)του ΝΙΚΟΛΑΟΥέλαβεογδόνταένα(81)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΒΕΛΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεσαράνταένα(41)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΓόμφων
 2. ΧΗΡΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗωςεπικεφαλήςτουσυνδυασμούΔ’έλαβεόλεςτιςψήφουςτουσυνδυασμού

 

 1. ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα έξι (446) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΛΑΤΖΩΝΗΕΥΘΥΜΙΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβετριακόσιουςπενήντατρεις(353)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥέλαβετριακόσιουςτριάντατέσσερις(334)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΒΥΡΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεδιακόσιουςσαράνταένα(241) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΝΤΖΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΡΗΤΟΥ-ΧΗΡΑ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΕΡΑΜΙΔΑΔΗΜΗΤΡΑτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥέλαβεεκατόνείκοσιπέντε(125) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΧΟΡΙΤΣΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΤΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΒΑΝΑ-ΤΣΙΩΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούςπροτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

 1. ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΠΥΡΟΥ-ΤΣΙΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβεείκοσιοκτώ(28)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΝεράιδας
 2. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΟΚΑΣΛΕΩΝΙΔΑΣτουΧΡΗΣΤΟΥέλαβεείκοσιοκτώ(28)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΑιθήκων
 2. ΚΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΛΕΞΙΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑΓΓΕΛΟΥέλαβεεξήντατρεις(63)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠινδέων
 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΟΝΝΙΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς  προτίμησης
 3. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΘΑΝΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβεογδόντα(80)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠιαλείων
 2. ΘΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεενενήνταεννέα (99) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΝΑΓΟΥ – ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)  του  ΘΩΜΑ  έλαβε  εβδομήντα  τέσσερις  (74)  σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΑΛΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΑΡΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΑΘΑΝΑΤΟΥ – ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΧΑΙΡΑ-ΖΑΦΕΙΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΙΒΗ)τουΓΡΗΓΟΡΙΟΥέλαβεδέκαπέντε (15)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΙΑΒΑ-ΤΑΧΟΥΜΑΡΙΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεπέντε(5)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠύλης
 2. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Γ’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους τουσυνδυασμού
 3. ΤΣΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα επτά (667) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα τέσσερις (474) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβετετρακόσιουςπενήνταεπτά(457) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι εννέα (429) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ)τουΛΕΩΝΙΔΑέλαβετριακόσιουςενενήντα(390)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΔΗΜΑ-ΚΑΡΑΜΕΤΟΥΜΑΓΔΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβεδιακόσιουςενενήντα (290) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΝΟΥ – ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  έλαβε  διακόσιους  εβδομήντα  (270)  σταυρούς  προτίμησης
 2. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα δύο (262) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΜΑΡΙΑτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεεκατόνενενήνταένα(191) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΖΑΝΤΖΗ – ΒΕΛΩΝΗ ΜΕΡΟΠΗ (ΜΑΙΡΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΒΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥέλαβεεκατόντριάντατέσσερις(134)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΓόμφων
 2. ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΣΙΟΝΑΡΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑΡΑ)τουΑΝΔΡΕΑέλαβεδιακόσιουςτέσσερις(204) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΛΛΑ ΒΑΪΑ (ΒΙΒΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΛΥΓΕΝΗ – ΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ-ΚΑΠΕΡΩΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΣΩ)τουΠΑΝΑΓΙΩΤΗέλαβεσαράντατρεις (43)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΧΑΡΙΖΑΝΑΚΗ-ΚΟΥΡΣΟΒΑΛΗΑΘΑΝΑΣΙΑτουΛΑΖΑΡΟΥέλαβετριάνταεννέα(39)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΙΩΖΙΟΥ – ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούςπροτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

1.ΜΠΑΚΟΥΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεδέκατέσσερις(14)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΝεράιδας

1.ΓΟΥΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥέλαβεδέκατέσσερις(14)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΑιθήκων

 1. ΑΡΜΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΟΥΚΟΥΕΛΕΝΗτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥέλαβεσαράνταδύο(42)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠινδέων
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεσαράνταένα(41)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΑΝΗΕΡΜΙΟΝΗτουΦΩΤΙΟΥέλαβεδέκα(10)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠιαλείων
 2. ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΑΡΒΥΘΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΕΔΟΚΟΥΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΘΕΟΦΑΝΟΥΣέλαβετριάνταένα(31)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠύλης
 2. ΖΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΟΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΟΡΦΑ ΕΛΕΝΗ τουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε δέκα (10) σταυρούςπροτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων

 

 1. ΚΑΛΥΒΑΣΒΑΪΟΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥωςεπικεφαλήςτουσυνδυασμούΑ’έλαβεόλεςτιςψήφουςτουσυνδυασμού

 

 1. ΧΑΛΚΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΡΚΟΥΔΗ-ΛΑΖΟΥ ΑΡΕΤΗ τουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥέλαβε εξήντα (60) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΧΑΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΡΑΒΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΝΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΕΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τουΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ τουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Επικυρώνει τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και στις 2 Ιουνίου 2019 και

 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

 

ΟεπικεφαλήςτουεπιτυχόντοςσυνδυασμούΒ’ΜΑΡΑΒΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΣΤΕΦΑΝΟΥεκλέγεταιΔήμαρχος Εκλογική ΠεριφέρειαΜυροφύλλου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥέλαβετετρακόσιουςπέντε(405)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣΤΑΘΟΥΛΑτουΧΡΗΣΤΟΥέλαβεπενήνταεννέα(59)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΝεράιδας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΧΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα οκτώ (568) σταυρούςπροτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΕΥΣΤΑΘΙΟΥέλαβετριακόσιουςδέκαεννέα(319)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΑιθήκων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΟΥΤΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεχίλιουςεκατόνογδόνταεπτά(1.187)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εξήντα ένα (461) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΟΛΥΓΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΣΩΤΗΡΙΟΥέλαβετριακόσιουςεβδομήνταπέντε(375)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠινδέων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους δύο (802) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣΠΕΤΡΟΣτουΙΩΑΝΝΗέλαβετετρακόσιουςδέκαέξι(416)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΑΔΑΜΟΥΛΕΜΟΝΙΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεεκατόνογδόνταπέντε(185)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠιαλείων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα τέσσερις (874) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΘΩΜΑΣ(ΜΑΚΗΣ)τουΣΩΤΗΡΙΟΥέλαβεοκτακόσιουςσαράνταένα (841)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εξακόσιους εξήντα τέσσερις (664) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεπεντακόσιουςενενήνταέξι(596)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους εννέα (509) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα επτά (457) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑέλαβε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ- ΓΑΛΑΝΗΔΗΜΗΤΡΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεδιακόσιουςδέκαέξι(216)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ τουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ-ΤΣΙΑΝΑΚΑΜΑΡΙΑτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥέλαβεεκατόνεβδομήνταένα(171)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠύλης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΖΑΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα δύο (642) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗ(ΡΟΥΛΑ) τουΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑέλαβεεξακόσιουςδέκατρεις (613)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξακόσιους δέκα (610) σταυρούςπροτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑέλαβε πεντακόσιους εξήντα οκτώ (568) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα τέσσερις (534) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΝΤΖΟΥ –    ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    (ΒΙΒΗ)    του    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    έλαβε    διακόσιουςεξήντα  τρεις                  (263) σταυρούςπροτίμησης
 2. ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΑΡΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  έλαβε  εκατόν  πενήντα  επτά  (157)  σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι τρεις (523) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΙΚΤΩΡΑ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα πέντε (495) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα έξι (466) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΛΙΩΡΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑΡΑ)τουΦΩΤΙΟΥέλαβετετρακόσιουςσαράνταεπτά(447) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΙΑΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβετετρακόσιουςτριάνταεννέα(439)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΜΠΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα τρεις (433) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΛΕΤΣΗ – ΚΩΤΣΙΩΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ) του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τέσσερις (424)  σταυρούς  προτίμησης
 2. ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους εννέα (409) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ – ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα πέντε (335) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΒΛΑΧΟΥΒΑΪΑ(ΒΑΝΑ)τουΛΑΜΠΡΟΥέλαβεδιακόσιουςπενήνταπέντε(255) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΜΑΡΙΑτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥέλαβεεκατόνεξήνταένα(161) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ – ΤΣΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα  τέσσερις  (144)  σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΣΙΟΝΑΡΑ – ΜΑΝΙΚΑΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΑΚΛΑΒΑΜΑΡΙΑτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεογδόνταένα (81)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΨΑΛΗ – ΜΠΡΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούςπροτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «Πύλης όραμα» Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΛΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΦΙΛΙΠΠΟΥΙΩΑΝΝΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβετριάνταοκτώ(38)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΝεράιδας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥέλαβεεκατόνείκοσιένα(121)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΑιθήκων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΟΥΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβεπεντακόσιουςέντεκα(511)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΛΕΝΤΖΑΣΤΕΦΑΝΙΑτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥέλαβεεβδομήντατρεις(73)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠινδέων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΛΕΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τέσσερις (354) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ-ΤΣΙΑΝΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗτουΧΡΗΣΤΟΥέλαβεεκατόνενενήντατρεις(193) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΑΜΠΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεεκατόνεξήνταπέντε(165)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠιαλείων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα οκτώ (388) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΡΛΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥέλαβετριακόσιουςεννέα(309)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα έξι (276) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥέλαβεδιακόσιουςεξήνταεννέα(269)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΑΚΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεδιακόσιουςτριάντατρεις(233)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβεεκατόνεβδομήνταοκτώ(178)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΙΜΟΥ-ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΑΝΝΑτουΙΩΑΝΝΗέλαβεενενήνταδύο (92)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΡΩΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥέλαβεσαράντα(40)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠύλης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥέλαβετριακόσιουςενενήνταπέντε(395)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΛΑΤΣΑ ΘΩΜΑΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΚΟΥΜΗ-ΚΩΤΟΥΛΑΑΛΙΚΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεεκατόντριάνταέξι (136)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑέλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΟΠΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΕΡΕΜΕ-ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΘΕΟΔΟΣΙΑ(ΣΙΑ)του ΝΙΚΟΛΑΟΥέλαβεογδόνταένα(81)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΒΕΛΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεσαράνταένα(41)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΓόμφων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΧΗΡΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗωςεπικεφαλήςτουσυνδυασμούΔ’έλαβεόλεςτιςψήφουςτουσυνδυασμού

 

 1. ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα έξι (446) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΛΑΤΖΩΝΗΕΥΘΥΜΙΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβετριακόσιουςπενήντατρεις(353)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΜΑΝΩΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥέλαβετριακόσιουςτριάντατέσσερις(334)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΒΥΡΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεδιακόσιουςσαράνταένα(241) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΝΤΖΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΡΗΤΟΥ-ΧΗΡΑ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΕΡΑΜΙΔΑΔΗΜΗΤΡΑτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥέλαβεεκατόνείκοσιπέντε(125) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΧΟΡΙΤΣΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΤΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΒΑΝΑ-ΤΣΙΩΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούςπροτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΠΥΡΟΥ-ΤΣΙΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβεείκοσιοκτώ(28)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΝεράιδας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΟΚΑΣΛΕΩΝΙΔΑΣτουΧΡΗΣΤΟΥέλαβεείκοσιοκτώ(28)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΑιθήκων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΛΕΞΙΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑΓΓΕΛΟΥέλαβεεξήντατρεις(63)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠινδέων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΟΝΝΙΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς  προτίμησης
 2. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΘΑΝΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβεογδόντα(80)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠιαλείων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΘΕΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥέλαβεεκατόνενενήντατρεις(193)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεενενήνταεννέα (99) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΝΑΓΟΥ – ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)  του  ΘΩΜΑ  έλαβε  εβδομήντα  τέσσερις  (74)  σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΑΛΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΑΡΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΑΘΑΝΑΤΟΥ – ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΧΑΙΡΑ-ΖΑΦΕΙΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΙΒΗ)τουΓΡΗΓΟΡΙΟΥέλαβεδέκαπέντε (15)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΙΑΒΑ-ΤΑΧΟΥΜΑΡΙΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεπέντε(5)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠύλης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Γ’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους τουσυνδυασμού
 2. ΤΣΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα επτά (667) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα τέσσερις (474) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβετετρακόσιουςπενήνταεπτά(457)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι εννέα (429) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ)τουΛΕΩΝΙΔΑέλαβετριακόσιουςενενήντα(390)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΔΗΜΑ-ΚΑΡΑΜΕΤΟΥΜΑΓΔΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβεδιακόσιουςενενήντα (290) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΝΟΥ – ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  έλαβε  διακόσιους  εβδομήντα  (270)  σταυρούς  προτίμησης
 2. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα δύο (262) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΜΑΡΙΑτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεεκατόνενενήνταένα(191) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΖΑΝΤΖΗ – ΒΕΛΩΝΗ ΜΕΡΟΠΗ (ΜΑΙΡΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΒΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥέλαβεεκατόντριάντατέσσερις(134)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΓόμφων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥέλαβετριακόσιουςδέκαοκτώ(318)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΤΣΙΟΝΑΡΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑΡΑ)τουΑΝΔΡΕΑέλαβεδιακόσιουςτέσσερις(204) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΛΛΑ ΒΑΪΑ (ΒΙΒΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΛΥΓΕΝΗ – ΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ-ΚΑΠΕΡΩΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΣΩ)τουΠΑΝΑΓΙΩΤΗέλαβεσαράντατρεις (43)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΧΑΡΙΖΑΝΑΚΗ-ΚΟΥΡΣΟΒΑΛΗΑΘΑΝΑΣΙΑτουΛΑΖΑΡΟΥέλαβετριάνταεννέα(39)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΣΙΩΖΙΟΥ – ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούςπροτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

1.ΜΠΑΚΟΥΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεδέκατέσσερις(14)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΝεράιδας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

1.ΓΟΥΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥέλαβεδέκατέσσερις(14)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΑιθήκων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΑΡΜΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΟΥΚΟΥΕΛΕΝΗτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥέλαβεσαράνταδύο(42)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠινδέων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεσαράνταένα(41)σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΑΝΗΕΡΜΙΟΝΗτουΦΩΤΙΟΥέλαβεδέκα(10)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠιαλείων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΡΑΒΑΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗέλαβεενενήνταεπτά(97)σταυρούςπροτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΑΡΒΥΘΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΕΔΟΚΟΥΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΘΕΟΦΑΝΟΥΣέλαβετριάνταένα(31)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΠύλης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΖΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΖΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΝΤΟΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΖΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΟΡΦΑ ΕΛΕΝΗ τουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΤΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣτουΑΡΙΣΤΕΙΔΗέλαβεδέκα(10)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική ΠεριφέρειαΓόμφων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΑΛΥΒΑΣΒΑΪΟΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥωςεπικεφαλήςτουσυνδυασμούΑ’έλαβεόλεςτιςψήφουςτουσυνδυασμού ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΧΑΛΚΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΡΚΟΥΔΗ-ΛΑΖΟΥ ΑΡΕΤΗ τουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΧΑΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΡΑΒΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΚΑΝΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΤΕΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τουΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούςπροτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ τουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
[fbcomments]