Δευτέρα 26.02.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σύσκεψη στην Πύλη για την αντιπυρική περίοδο

25.05.2022 /

Σήμερα 25/5/2022 στις 10.00 συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Πύλης με συντονιστή τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Τρικάλων κ. Φωλίνα Στέφανο και τον
Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πύλης κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλο, στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο.
Μετείχαν για πρώτη φορά οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης παρουσία των εμπλεκομένων
φορέων Πολιτικής Προστασίας, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πύλης κ. Χρήστο Ζιάκα,
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αστυνομία και συγκεκριμένα τον Δκ/τή Π.Υ. Τρικάλων Αντιπύραρχο κ.
Παπαγεωργίου Δημήτριο και τον Προϊστάμενο του Π.Κ. Πύλης κ. Βασίλειο Τσίρκα καθώς και τον
Αναπληρωτή Αστυνομικό Δ/ντη Διοικητή κ. Αθανάσιο Καππά και τον Διοικητή του Α.Τ Πύλης κ. Χρήστο
Παπαδογιάννη Αστυνόμο Α’.
Τονίστηκε η ανάγκη συντονισμού σε επίπεδο Κοινότητας,-Δήμου-Περιφέρειες για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές.
Επισημάνθηκαν οι διαδικασίες συνεργασίας όλων των φορέων σε περιπτώσεις οργανωμένης
απομάκρυνσης πολιτών και η λήψη αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση και δασικές
εκτάσεις όταν έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Τονίστηκε η ανάγκη καθαρισμού των αγροτικών και δασικών δρόμων και η επισκευή κάποιων
πυροσβεστικών κρουνών σε Κοινότητες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δήλωσαν παρόν σε οποιοδήποτε
συμβάν , ώστε να συνδράμουν τα μέγιστα στην ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους.
Τέλος δόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια σε όλους τους Προέδρους καθώς και αφίσες να μοιραστούν στους
κατοίκους και να τοιχοκολληθούν σε εμφανή σημεία των Χωριών τους.

[fbcomments]