Σάββατο 26.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πρόταση της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών του Δήμου Καλαμπάκας για τη γέφυρα της Διάβας

30.01.2016

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Με δεδομένη την ανάγκη να αποκατασταθεί άμεσα και κατά τρόπο μόνιμο και ασφαλή το τμήμα της γέφυρας της Διάβας που κατέρρευσε,

η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Παρουσιάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμπάκας και κατά την συνεδρίαση της 29.01.2016 την παρακάτω πρόταση:

«Προκειμένου για την πλήρη, οριστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποκατάσταση του τμήματος της γέφυρας της Διάβας με στόχο να αποκλειστούν για το μέλλον παρόμοια φαινόμενα,

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμπάκας ΖΗΤΑ να συσταθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το συγκεκριμένο έργο, την συγκρότηση Επιτροπής Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, η οποία Επιτροπή –υπό την αιγίδα του ΤΕΕ –θα διερευνήσει τα αίτια που οδήγησαν στην εν λόγω κατάρρευση».