Τρίτη 22.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προκήρυξη νέων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

21.02.2017 /

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, προκηρύσσονται 21 νέες άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, για το έτος 2017, στις κάτωθι κατηγορίες και με αριθμό αυτών ως εξής:

1) Πρωτογενή διατροφικά  προϊόντα γης  (οπωροκηπευτικά, όσπρια, συσκευασμένα τοπικά προϊόντα, κ.λ.π.),   έξι   (6)  νέες  άδειες.

2) Ζαχαρώδη προϊόντα,  ξηροί καρποί – παρασκευή καφέ, τρείς  (3) νέες  άδειες.

3) Είδη παντοπωλείου (εκτός τυροκομικών, αλλαντικών και ευαλλοίωτων   τροφίμων), μία (1) νέα  άδεια.

4) Καλλωπιστικά  φυτά, γλάστρες,  χώμα,  κομμένα  άνθη  τρείς   (3)   νέες  άδειες.

5) Πλαστικά είδη, τρείς  (3) νέες άδειες.

6) Λευκά είδη,  τέσσερις  (4) νέες άδειες

7)  Είδη λαϊκής τέχνης, μία (1) νέα άδεια.

 

Οι ανωτέρω νέες άδειες  υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου, είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες,  αντιστοιχεί μόνον μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014  άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα  τα όποια  είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια ή ο/η σύζυγος   ούτε τα τέκνα αυτών  άλλη διοικητική άδεια  άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος, οι οποίες άδειες  χορηγούνται κατά σειρά  προτεραιότητας  στις κάτωθι κατηγορίες:

1)  Μέχρι ποσοστό 12% σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα  (50%) και σε τυφλούς.

2) Μέχρι ποσοστό 15% σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα.

3) Μέχρι ποσοστό 5%  σε αναπήρους και θύματα ειρηνικής  περιόδου του ν.  1370/1944 ( ΦΕΚ  Α΄ 82).

4) Μέχρι ποσοστό 5% σε γονείς σε γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο  down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

5) Μέχρι ποσοστό 5% σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.

6) Μέχρι ποσοστό 7% σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί  στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

7) Μέχρι ποσοστό 5% σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων –Διεύθυνση Ανάπτυξης-Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, οδός Β. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132 Τρίκαλα, 3ος  όροφος, γραφεία 322 (κ. Μπαλαμώτης Στέργιος) και 321  (κ. Στραγάλης Δημήτριος), από 22-02-2017 έως 15-03-2017  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη  Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και τα αρμόδια γραφεία. Η σχετική απόφαση-προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr.