Τρίτη 24.11.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Π. Ε. Θεσσαλίας: Πληρωμή ενίσχυσης Δράσης 1.1 Βιολογικής Γεωργίας έτους εφαρμογής 2014

01.08.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2014 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής για ποσά ενίσχυσης που προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επί των καταστάσεων πληρωμής του έτους εφαρμογής 2014. Το ποσό ενίσχυσης αφορά σε 9 δικαιούχους και ανέρχεται σε 17.153,45 €.
Η αποστολή του φακέλου πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα
01- 08- 2017.