Παρασκευή 19.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανανέωση της παραχώρησης δασικού κτηρίου στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμπάκας

20.11.2018 /

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, ανανεώθηκε η παραχώρηση δασικού κτηρίου του Δασαρχείου Καλαμπάκας στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμπάκας.

Σκοπός της συγκεκριμένης απόφασης είναι η συνέχιση της στέγασης του Κυνηγετικού Συλλόγου. Η προηγούμενη παραχώρηση είχε γίνει το 2015, οπότε δόθηκε για πρώτη φορά στον παραπάνω Σύλλογο το κτήριο για τρία χρόνια, ο οποίος και ανέλαβε να το επισκευάσει, βελτιώσει και συντηρήσει.

Σύμφωνα με τα έγγραφα των Δασικών υπηρεσιών της περιοχής, καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ο Κυνηγετικός Σύλλογος εκπλήρωσε τους όρους της παραχώρησης, και το κτίριο έχει καταστεί βιώσιμο και λειτουργικό.

Με βάση τα παραπάνω, και σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ανανέωση της παραχώρησης γίνεται αυτή τη φορά για πέντε χρόνια, με τους ίδιους όρους που υπήρχαν και στην προηγούμενη απόφαση, με βασικότερο εκ των οποίων την καταβολή μηνιαίου μισθώματος από τον Σύλλογο προς το Δημόσιο ύψους 70 ευρώ.