Σάββατο 03.06.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους σεισμοπαθείς του Δήμου Μετεώρων

17.01.2022

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 16/01 (ΦΕΚ
Τεύχος Β’ 69/16.01.2022) τροποποιείται η κοινή υπουργική απόφαση
(161385ΕΞ2021/16.12.2021) σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους
σεισμοπαθείς, και πλέον μπορούν οι κάτοικοι των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Τυμφαίων
και η Κοινότητα Αχλαδέας της Δ.Ε. Χασίων να αιτηθούν τη χορήγηση εφάπαξ
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν
από τον σεισμό της 3 ης Μαρτίου 2021.

Η τροποποίηση έρχεται μετά από επαφές του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων κ.
Θεόδωρου Αλέκου ο οποίος επικοινώνησε με το γραφείο του κ. Τριαντόπουλου
Χρήστου Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για την κρατική αρωγή και την
αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές καθώς και με τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κων/νο. Επιπλέον με αίτημά του στις 21/12/2021 με αριθ.
πρωτ. 21399 προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών ζήτησε να συμπεριληφθούν και οι παραπάνω περιοχές του Δήμου
Μετεώρων στη διαδικασία.

Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Τυμφαίων και η Κοινότητα
Αχλαδέας της Δ.Ε. Χασίων μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη
“arogi.gov.gr” μπορούν να αιτηθούν οικονομική ενίσχυση. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται έως την 31 η Ιανουαρίου 2022 με δυνατότητα τροποποίησης έως την
ημερομηνία αυτή.

Ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων θα ήθελε να ευχαριστήσει τόσο το Υπουργείο
Υποδομών &  Μεταφορών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) και τον κ. Τριαντόπουλο Χρήστο όσο και την
Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον κ. Αγοραστό Κων/νο για την άμεση ανταπόκριση στο
δίκαιο αίτημα μας.

[fbcomments]