Κυριακή 28.11.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

20.10.2021

Συγκροτήθηκε σε σώμα την 19 η Οκτωβρίου 2021 το νέο Δ. Σ της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας, το οποίο εξελέγη από τις εκλογές της 17 ης Οκτωβρίου 2021 και έγινε
ομόφωνα η κατανομή αξιωμάτων ως κάτωθι:

1. Λάππας Αναστάσιος  Πρόεδρος ΔΣ – Εκτελεστικό Μέλος
2. Βαρδούλης Μιχαήλ Α’ Αντιπρόεδρος
3. Δημοβέλης Γεώργιος Β’ Αντιπρόεδρος
4. Πλησιώτης Σωτήριος Γραμματέας
5. Καϊκης Ζαχαρίας Ταμίας
6. Σιούρας Χαρίλαος Αναπληρωτής Γραμματέας
7. Βλιώρας Κωνσταντίνος Μέλος
8. Γάτος Δημήτριος    Μέλος – Εκτελεστικό Μέλος
9. Μιχαήλ Δημήτριος Μέλος
10. Μπαλατσός Γεώργιος Μέλος