Τρίτη 25.06.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Νεφρική ανεπάρκεια: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

13.03.2019

Από το 2006 η δεύτερη Πέμπτη κάθε Μαρτίου καθορίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα
Νεφρού.
Όπως επισημαίνει ο ειδικός νεφρολόγος της μονάδας Δημήτριος Λιάκος, ο
σκοπός  αυτής της ημέρας είναι να ευαισθητοποιηθεί  ο κόσμος για την σημασία
της λειτουργίας των νεφρών , και συγχρόνως αν είναι δυνατόν να προληφθούν
καταστάσεις – νόσοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες νεφρικές
βλάβες.

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (Χ.Ν.Ν.) είναι η προοδευτική ελάττωση της ικανότητας
των νεφρών να επιτελέσουν την λειτουργία τους, η οποία μπορεί να προκληθεί
από πολλά αίτια. Η νόσος εξελίσσεται χωρίς αναστροφή και στο τελικό στάδιό της
ο ασθενής χρειάζεται υποκατάσταση της λειτουργίας των νεφρών με
αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση.

Πιστεύεται ότι το 10% του πληθυσμού της γης πάσχει από Χ.Ν.Ν. διάφορης
βαρύτητας ,ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός των πασχόντων ανέρχεται σε περίπου
11. 000. Η Χ.Ν.Ν. πολλές φορές είναι ασυμπτωματική και γίνεται αντιληπτή σε
προχωρημένα στάδια γι’ αυτό απαιτείται συχνά ιατρικός έλεγχος, ο οποίος
περιλαμβάνει ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (μέτρηση ουρίας, κρεατινίνης, ουρικού
οξέος, γενική ούρων, κ.α.) και ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (υπερηχογράφημα
νεφρών –ουροδόχου κύστεως , ακτινογραφίες).

Στάδια χρόνιας νεφρικής νόσου

Η χρόνια νεφρική νόσος είναι νόσος 5 σταδίων
Οι νεφροί θεωρούνται ότι λειτουργούν φυσιολογικά και είναι υγιείς όσο η
λειτουργία που φιλτράρει το αίμα είναι φυσιολογική και δεν διαπιστώνονται
σημάδια απώλειας αίματος ή πρωτεΐνης στα ούρα. Το επίπεδο της λειτουργίας
φιλτραρίσματος εξαρτάται από την ηλικία και από άλλους παράγοντες που
μπορούν να επιδρούν στους νεφρούς. Αν η νεφρική λειτουργία έχει μειωθεί
μόνιμα, θεωρείται χρόνια νεφρική νόσος και έχει πέντε στάδια.
Στο στάδιο 1 η νεφρική λειτουργία είναι σχεδόν φυσιολογική.
Στα στάδια 2-4 η νεφρική βλάβη εξελίσσεται και χρειάζεται ιατρική
παρακολούθηση για να επιβραδυνθεί (καθυστερήσει) η εξέλιξη.
Στο στάδιο 5, υπάρχει η ανάγκη υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με
αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή αντικατάσταση της με μεταμόσχευση
νεφρού

Τα συμπτώματα της Χ.Ν.Ν. είναι συνήθως:
 Κόπωση
 Ανορεξία
 Ναυτία-Έμετοι
 Μυϊκές κράμπες
 Οιδήματα κάτω άκρων
 Οίδημα βλεφάρων (συνήθως το πρωί)
 Αλλαγή στη συχνότητα ούρησης (συνήθως τη νύχτα)
Νοσήματα που προδιαθέτουν στην εμφάνιση Χ.Ν.Ν. είναι :
 Σακχαρώδης διαβήτης
 Αρτηριακή υπέρταση
 Σπειραματονεφρίτιδες
 Κληρονομικά νοσήματα (πολυκυστικοί νεφροί κ.α.)
 Λιθιάσεις νεφρών – Αποφρακτική ουροπάθεια
 Καρδιαγγειακά νοσήματα
 Λήψη φαρμάκων-τοξικών ουσιών
Σύμφωνα με την επισήμανση του διευθυντή της METEORA NEPHROLIFE κύριο
Νικόλαο Τσιάνα προληπτικά για την προστασία και τη καλή λειτουργία των
νεφρών ο ασθενής πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες:
 Συχνός – περιοδικός ιατρικός έλεγχος
 Καλή ρύθμιση επιπέδων σακχάρου αίματος

 Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης
 Μειωμένη χρήση αλατιού
 Μειωμένη κατανάλωση λευκωμάτων (γαλακτοκομικά-κρέατα)
 Συστηματική άσκηση
 Αποφυγή καπνίσματος
 Περιορισμός αλκοολούχων ποτών

[fbcomments]