Τρίτη 22.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μοιράζει αρμοδιότητες η ΝΟΔΕ Τρικάλων

11.06.2018

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΝΟΔΕ Τρικάλων Κώστα Τρέλλη και έγκριση από τον Γραμματέα Οργανωτικού της ΝΔ Στυλιανού Κονταδάκη γίνεται ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της ΝΟΔΕ πλην των αιρετών μελών ως εξής:.

Υπεύθυνος Υγείας: Ηλίας Τσιαούσης

Υπεύθυνος Δικαιοσύνης: Δημήτριος Μπέλτσιος

Υπεύθυνος Οικονομίας: Βασίλειος Αλεξίου

Υπεύθυνος Υποδομών: Δημήτριος Καλέρης

Υπεύθυνος Παιδείας: Νικόλαος Πασχάλης

Υπεύθυνος Πολιτισμού: Γεώργιος Καρανάσιος

Υπεύθυνος Κοινωνικών θεμάτων: Αχιλλέας Αλεξίου

Υπεύθυνος Αγροτικού: Γεώργιος Κυριάκης

Υπεύθυνος Περιβάλλοντος: Στέλιος Γιώτας.

Οι παραπάνω οριζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΝΟΔΕ με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.