Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

20.000 ευρώ για υλικά προβολής στο Μουσείο Μετεώρων!

26.08.2016 /

Με υλικό προβολής για το Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών των Μετεώρων προμηθεύεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ) με τον ανάδοχο.

Αντικείμενο του έργου  είναι η  προμήθεια  και τοποθέτηση  υλικού για τη διάδοση και την προβολή του Μουσείου Γεωλογικού  Σχηματισμού  των  Μετεώρων  που  θα  λειτουργήσει   στο  Καστράκι,  στο  διατηρητέο  Δημοτικό  Σχολείου  Καστρακίου,  ήτοι  προμήθεια :

–    Αφισών εκτυπωμένων ψηφιακά σε αυτοκόλλητα βινύλια με φωτογραφικό και πληροφοριακό  υλικό .

–    Ταπετσαριών εκτυπωμένων ψηφιακά σε αυτοκόλλητο βινύλιο

–   Αφισών  (banners) σε μουσαμά, για την σήμανση του εξωτερικού χώρου

–    Αφίσας  σε μουσαμά  οπισθοφωτιζόμενη

–     Ομοιώματος σπηλαίου από γύψο ( κατασκευή και τοποθέτηση )

–     Πληροφοριακών φυλλαδίων  για την προβολή και ανάδειξη του μουσείου

–     Πινακίδων σήμανσης διπλής όψεως

–     Πινακίδων σήμανσης επίτοιχων

–     Πινακίδων από πλαστικό συνθετικό υπαλοπίνακα (plexiglass) πάχους 1cm με εκτύπωση

– Πληροφοριακών πινακίδων  οδικής σήμανσης πλήρως αντανακλαστικές με  μικροπρισματική  αντανακλαστική  μεμβράνη  τύπου  3

–    Αγορά  φωτογραφιών

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού –  Επιχειρησιακό πρόγραμμα : «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με  συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ»