Δευτέρα 17.06.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Θανάσης Λιούτας: Υπεγράφη η απόφαση για την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50 % επί των φορολογητέων κερδών αγροτών και κτηνοτρόφων

07.09.2022

«Λίγο μόνο καιρό πριν, στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήσαμε και νομοθετήσαμε για την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των φορολογητέων κερδών  αγροτών και κτηνοτρόφων. Αυτές τις ημέρες, έπεσαν οι υπογραφές της σχετικής απόφασης από τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο», τονίζει ο Τρικαλινός Βουλευτής, Θανάσης Λιούτας.

Ο κ. Λιούτας υπογραμμίζει πως και αυτό το μέτρο στήριξης έρχεται να συμπληρώσει τη συνολική πολιτική μείωσης των φόρων της Κυβέρνησης της ΝΔ.

«Πρόκειται για την έμπρακτη απόδειξη ότι η μείωση των φόρων είναι ένας συνεχής μας στόχος. Η μείωση των φόρων σηματοδοτεί την ουσιαστική στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Στεκόμαστε ουσιαστικά δίπλα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας και δίπλα σε όλη την κοινωνία».

Με την απόφαση που υπογράφτηκε, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50%. Η απαλλαγή αυτή νομοθετήθηκε με τον νόμο 4935/2022 και ισχύει από 1/1/2022. Ειδικότερα στον νόμο ορίζονται τα εξής:

  1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι αγρότες μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με ποσότητες προϊόντων ίσες με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή

β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση αγοραστή, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16, με την οποία δεσμεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

 

 

[fbcomments]