Πέμπτη 06.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Καθαρισμός ρέματος μεταξύ Ξυλάδων και Νεραΐδας στα Φάρσαλα

30.12.2021

Στην περιοχή μεταξύ Ξυλάδων και Νεράιδας συνεχίζονται τα έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που έχει σε εξέλιξη
η Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Δήμο Φαρσάλων.

Το έργο, τμήμα του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει
καθαρισμούς, διευθετήσεις και αποκατάσταση πρανών σε δέκα ρέματα της
περιοχής, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής ροής του νερού και την
προστασία υποδομών και περιουσιών.

Επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν, εξελίσσονται και δρομολογούνται στα εξής σημεία:

-Στο Χαϊδαρόρεμα, από τη θέση “Ρύζι”-Στρατόπεδο έως τη συμβολή του με τον
Απιδανό ποταμό- οικισμός Ανωχωρίου.

-Στο υδατόρεμα μεταξύ οικισμών Ξυλάδων και Νεράιδας

-Στον παραπόταμο της Αμπελιάς

-Στον Απιδανό ποταμό από τα Φάρσαλα έως τη συμβολή με τον ποταμό Φαρσαλίτη

-Στον Αϊκλή ποταμό, από τα Δένδρα έως τη συμβολή με τον ποταμό Ενιπέα και
στην παλαιά κοίτη- θέση “Κριντήρι”

-Στα αποστραγγιστικά κανάλια του ποταμού Ενιπέα, από τη θέση “Κριντήρι”-
Σιδηροδρομικός Σταθμός έως τα Φάρσαλα

-Στον παραπόταμο Δρισκολιώτη, από τον οικισμό της Αύρας έως τη συμβολή του με
τον Ενιπέα ποταμό και από το εργοστάσιο “Επίλεκτος” έως τη συμβολή του με τον
Ενιπέα ποταμό

-Στον στραγγιστικό χάνδακα του οικισμού Υπέρειας

– Στο υδατόρεμα μεταξύ των οικισμών Παλαιόμυλου και Νεράιδας καθώς και

-Στο υδατόρεμα Ασμάκι έως τη συμβολή του με τον Ενιπέα ποταμό.

Εκτελούνται εργασίες:

– καθαρισμού, με αφαίρεση της επιφανειακής αυτοφυούς βλάστησης (καλαμιές κλπ),
αφαίρεση των φερτών και των απορριμμάτων καθώς και εκρίζωση, κοπή και
απομάκρυνση θάμνων και μεμονωμένων δένδρων που φράσσουν την ροή.

-αποκατάστασης πρανών, με συρματοκιβώτια ή τοιχία αντιστήριξης ή λιθορριπές

-συντήρησης ή ανακατασκευής μικρών τεχνικών έργων (σωληνωτοί ή κιβωτοειδείς
οχετοί) που είτε καταστράφηκαν είτε φέρουν σοβαρές βλάβες.