Παρασκευή 10.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι εξετάσεις στο «Ωδείο Τρικάλων Α. Κασιώλα»

01.07.2015

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο οι Πτυχιακές Εξετάσεις της Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών (Τμήμα Ειδικού Αρμονίας), θερινής περιόδου 2014-15,  στις 26 και 27 Ιουνίου, ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) με αριθμό απόφασης 135101/3849/1876/1294/26-06-15 και η οποία αποτελείτο από τους: Κασιώλα Αναστασία,  Καλ/χνική Δ/ντρια του Ωδείου και πρόεδρο της επιτροπής, Παπαζαρή Αθανάσιο,  πρ. διδάσκοντα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σίμο Σταύρο,  Καθηγητή Ανωτ. Θεωρητικών, Παπαδόπουλο Παναγιώτη, Καθηγητή Ανωτ. Θεωρητικών, Τσούβα Μαρκέλλα,  Καθηγήτρια Ανωτ. Θεωρητικών, μέλη. Ως εκπρόσωπος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ορίστηκε ο κ. Α. Κωτούλας.

Τα αποτελέσματα των Πτυχιακών εξετάσεων έχουν ως εξής:

Ο σπουδαστής του Ωδείου Καραγεώργος Ιωάννης-Φίλιππας του Δημητρίου έλαβε ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑΣ με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Η σπουδάστρια του Ωδείου Καραγεώργου Μαρία-Παναγιώτα του Δημητρίου έλαβε ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑΣ με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Η σπουδάστρια του Ωδείου Καραλή Αγορίτσα-Ειρήνη του Κωνσταντίνου έλαβε ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑΣ με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Οι επιτυχόντες σπουδαστές φοίτησαν στις τάξεις των καθηγητών κ. Αναστασίας Κασιώλα, διευθύντριας του Ωδείου και καθηγήτριας Ανωτ. Θεωρητικών, κ. Μαρκέ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽και καθηγ ικών του Ωδε Παιδελλας Τσο ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽και καθηγ ικών του Ωδε Παιδεύβα-Κασιώλα, καθηγήτριας Ανωτ. Θεωρητικών και δ/ντριας μουσικών σπουδών του Ωδείου, κ. Παύλου Σπυρόπουλου, καθηγητή Ανωτ. Θεωρητικών του Ωδείου.