Σάββατο 02.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Προσβασιμότητα της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”

08.03.2022

Το συνέδριο θα είναι υβριδικό, με εικονική και φυσική παρουσία και θα πραγματοποιηθεί
στο Ξενοδοχείο Domotel Xenia στο Βόλο, την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου BlueMed PLUS, το οποίο υλοποιείται με
σκοπό να αξιοποιήσει τις πιο σχετικές εμπειρίες, αποτελέσματα και εκροές του
προηγούμενου έργου BlueMed που ολοκληρώθηκε το 2020 και επικεντρώθηκε στην
ενίσχυση του ενάλιου πολιτιστικού αποθέματος για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού
στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου, σε τρεις νέες περιοχές, (Ιταλία,
Μαυροβούνιο και Αλβανία), δίνοντας έμφαση στο θαλάσσιο τμήμα της Αδριατικής, όπου
έχει εντοπιστεί σημαντικό ενάλιο πολιτιστικό απόθεμα, ως επί το πλείστων αναξιοποίητο.

Το συνέδριο καλεί ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ενδιαφερόμενους φορείς και
εμπειρογνώμονες στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Ενάλια Πολιτιστική
Κληρονομιά, να παρουσιάσουν το έργο και τις προτάσεις τους για την προστασία, τη
βιώσιμη διαχείριση και την υπεύθυνη προώθησή της. Το πρόγραμμα θα καλύψει μια σειρά
θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή της διαχείρισης, στρατηγικές και τη χρήση καινοτόμων
τεχνολογιών ως καλών πρακτικών που ενισχύουν την προσβασιμότητα των Ενάλιων
Πολιτιστικών Χώρων και ευαισθητοποιούν το κοινό, ενισχύοντας έτσι την αειφόρο
τουριστική ανάπτυξη για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές

Θέματα Συνεδρίου

1. Στρατηγικές και πολιτικές διαχείρισης για τη βελτίωση της επιτόπιας
προσβασιμότητας της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η συνεδρία
επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της Ενάλιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως προς την προστασία και την προώθησή της.

Περιλαμβάνει παραδείγματα στρατηγικών διαχείρισης και εθνικών ή
περιφερειακών πολιτικών, που εισήχθησαν και εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια
και στοχεύουν στην υπεύθυνη επιτόπια προσβασιμότητα των τοποθεσιών Ενάλιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η συνεδρία επικεντρώνεται στα λειτουργικά θέματα, την
εφαρμογή ειδικής νομοθεσίας και το πλαίσιο συνεργασίας για την εμπλοκή των
ενδιαφερομένων. Φέρνει επίσης στο φως τις δυσκολίες και τα εμπόδια που
συναντώνται κατά τη λειτουργία των χώρων.

2. Πρωτοβουλίες για την προστασία και την υπεύθυνη προώθηση της Ενάλιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω της επιτόπιας φυσικής και ψηφιακής
προσβασιμότητας. Η συνεδρία παρουσιάζει προσπάθειες για την επιτόπια
προσβασιμότητα της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων
παραδειγμάτων ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών για την προστασία τους και
την υπεύθυνη τουριστική προβολής τους. Η ψηφιοποίηση των χώρων συνδυάζει
επιστημονική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική χρήση, διασφαλίζοντας παράλληλα
την προστασία των πολιτιστικών υπολειμμάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
ευαισθητοποιώντας έτσι το κοινό. Οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στη
συνεδρία μπορεί να είναι εθνικά ή διεθνή έργα, ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη, που
παρουσιάζουν τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα αναμενόμενα ή επιτευχθέντα
αποτελέσματα. Μπορούν επίσης να παρουσιαστούν προτάσεις και ιδέες για
μελλοντικές παρεμβάσεις.

Πρόσκληση για περιλήψεις

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν περίληψη της πρότασής τους
στα αγγλικά έως 300 λέξεων και 5 λέξεων-κλειδιών, σχετικά με τα θέματα του Συνεδρίου.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο καθώς και τις σημαντικές ημερομηνίες, θα
βρείτε στην Ανακοίνωση του Συνεδρίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%.

Περισσότερα για το έργο BlueMed Plus: https://bluemed.interreg-med.eu

[fbcomments]