Κυριακή 14.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σεμινάριο ILS στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

03.11.2018 /

Με επιτυχία διεξάγεται το σεμινάριο ILS (Άμεση Υποστήριξη της Ζωής) το οποίο διοργανώνει για πρώτη φορά το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, σήμερα 3 και αύριο 4 Νοεμβρίου, από μία ομάδα πιστοποιημένων εκπαιδευτών του EuropeanResuscitationCouncil (ERC).

Το μάθημα άμεσης υποστήριξης ζωής είναι ένα διεπιστημονικό μάθημα το οποίο παρέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι σημαντικές στην αρχική φάση της θεραπείας ενός ασθενούς που πάσχει από σοβαρή ασθένεια και χρειάζεται αναζωογόνηση.

Μ’αυτό τον τρόπο “αμαυρώνεται”για κάποιους το ΝοσοκομείοΤρικάλων… Δυστυχώς γι αυτούςόσο και να συκοφαντούν, όσο και να θέλουν να δημιουργήσουν μια άλληεικόνα -αυτή που επιθυμούν-. Δεν θα μπορέσουν!!!

Τα γεγονότα που συμβάλλουν στην ραγδαία ανάπτυξη του Νοσοκομείου και στην αναβάθμιση των υπηρεσιώνυγείαςείναι συνεχιζόμενα,έχουν παρόν καιμέλλον και θα συνεχίσουν να ανεβάζουν το επίπεδό του. Τους αφήνουμελοιπόν «στη σκέψη τους»για το πως θα ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους ήάλλασυμφέροντα και συνεχίζουμε με σκοπό την ανασύσταση της υγείας και την προσφορά στον τρικαλινό λαό.

Μπράβο στη Διοίκηση του νοσοκομείου,στους νοσηλευτές που συμμετέχουν στο σεμινάριο δίνονταςδείγμαπολύκαλήςκατάρτισηςνοσηλευτικούπροσωπικού – σύμφωνα με τα λεγόμενα των εκπαιδευτών-.

Συνεχίζουμε….!!!!

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ