Παρασκευή 12.04.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ερώτηση Σ. Παπαδόπουλου για τις χρεώσεις στα POS

02.02.2023 /

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4446/2016), οι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να  τοποθετήσουν τερματικά  POS, ώστε οι πληρωμές των πολιτών να γίνονται και με τραπεζικές κάρτες. Με κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορίζονται επ΄ ακριβώς οι κωδικοί δραστηριότητας των επαγγελματιών που υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν οι καταναλωτές.

Οι επαγγελματίες που επιβάλλεται πλέον να διαθέτουν τερματικό POS με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, επιβαρύνονται με διάφορα έξοδα, όπως της αγοράς ή της μίσθωσης – ενοικίασης του τερματικού POS, της συνδρομής και επιπλέον της προμήθειας ανά συναλλαγή. Οι χρεώσεις διαφέρουν ανά πάροχο και τράπεζα.

Οι τράπεζες μονομερώς μεταβάλλουν τους όρους της σύμβασης τοποθέτησης των τερματικών POS, με συνεχή αύξηση των χρεώσεων στα ανωτέρω έξοδα, όπως αυτό παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, για ένα μέτρο το οποίο είναι για τους επαγγελματίες εξαναγκαστικό και υποχρεωτικό.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

– Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην λήψη μέτρων, για τον έλεγχο των χρεώσεων της χρήσης τερματικών POS ;

– Προτίθενται τα αρμόδια υπουργεία να αναλάβουν πρωτοβουλία ώστε να σταματήσουν οι συνεχείς και μονομερείς αποφάσεις των τραπεζών, στην μεταβολή των όρων των συμβάσεων, που έχουν συνάψει με τους διαφόρους επαγγελματίες, αυξάνοντας συνεχώς τις χρεώσεις ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

[fbcomments]