Κυριακή 03.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

26 έργα θα γίνουν στα χωριά του Δήμου Τρικκαίων το 2022

29.12.2021

Το 26% των έργων για όλον τον Δήμο Τρικκαίων το 2022 αφορούν στα χωριά. Αυτό
επεσήμανε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021,
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά. Ο κ. Παπαστεργίου
Τρικκαίων σημείωσε ότι έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι τοπικές ανάγκες, με τη συνεργασία
προέδρων και μελών Τοπικών Συμβουλίων.

Ακολούθως τα έργα ομαδοποιούνται, προκειμένου να υλοποιηθούν
πιο γρήγορα και χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τα έργα αφορούν σε αγροτική οδοποιία, αναπλάσεις, καθαρισμούς ρεμάτων, έργα για την
Πρόνοια, τον Αθλητισμό και την Παιδεία, καθώς και παρεμβάσεις σημαντικές για τις
τοπικές κοινωνίες . Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 1.849.942,45 €.

Αναλυτικά τα έργα που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων είναι τα
ακόλουθα:

1. Δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής και αθλοπαιδιών στην δασική περιοχή του
παρεκκλησίου Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στον οικισμό Καλονερίου της ΤΚ
Μεγάρχης: 17.187,08

2. Βελτίωση πρόσβασης σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Τρικκαίων:
27.843,05

3. Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων: 157.070,48

4. Διαμόρφωση χώρων – βελτίωση προσβασιμότητας κοιμητηρίου Κοινότητας
Σπαθάδων: 7.250

5. Συντηρήσεις αρδευτικού δικτύου και αστικές αναπλάσεις Κοινότητας Αγρελιάς:
72.906,30

6. Πλακόστρωση αύλειου χώρου έμπροσθεν δημοτικού κτιρίου της Κοινότητας
Κεφαλοβρύσου: 20.000

7. Πεζοδρόμηση – πλακοστρώσεις έμπροσθεν δημοτικού σχολείου Κοινότητας
Μεγάλου Κεφαλοβρύσου: 12.250

8. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Πατουλιάς: 10.000

9. Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού χώρου αναψυχής & αθλοπαιδιών
στη Σωτήρα: 26.500

10. Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Κοινότητας Πλατάνου: 10.000

11. Πλακοστρώσεις Παλαιοπύργου 2021: 88.000

12. Ασφαλτοστρώσεις Α΄ &  Β΄ Τομέα 2021 – 2022: 104.221,95

13. Αστικές Συντηρήσεις – Βελτιώσεις στις ΔΕ Τρικκαίων & Εστιαιώτιδας: 74.400

14. Αστικές Συντηρήσεις – Βελτιώσεις στην ΔΕ Καλλιδένδρου: 69.000

15. Αστικές Συντηρήσεις – Βελτιώσεις στην ΔΕ Κόζιακα: 54.550

16. Συντήρηση – Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην ΔΕ Μεγ. Καλυβίων: 45.000

17. Συντήρηση – Βελτίωση εσωτερικού δικτύου &  αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ.
Αγρελιάς: 50.000

18. Συντήρηση – Βελτίωση εσωτερικού δικτύου &  αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΔΕ
Παληοκάστρου: 36.162,24

19. Αστικές Συντηρήσεις – Βελτιώσεις στην ΔΕ Παραληθαίων: 51.750

20. Αστικές Συντηρήσεις – Βελτιώσεις στην ΔΕ Φαλώρειας: 68.500

21. Ολοκλήρωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας στην ΤΚ Πατουλιάς: 15.000

22. Επισκευή στέγης δημοτικού κτιρίου ΚΑΠΗ στην ΤΚ Ράξας: 11.500

23. Αποκατάσταση Ζημιών σε Δίκτυα Εσωτερικής και Αγροτικής Οδοποιίας, Δημοτικά

Κτήρια και άλλες Δημόσιες Υποδομές στις Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων: 183.251,35

24. Αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο των πληγεισών περιοχών κατά την
πλημμύρα της 7ης Ιουλίου: 50.000

25. Αναπλάσεις Παλαιοπύργου 2022: 88.000

26. Ασφαλτοστρώσεις Α΄ &  Β΄ Τομέα 2022-2023: 500.000

Ετικέτες: , ,

[fbcomments]