Κυριακή 05.02.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Νέα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια ξεκινούν στην Π.Ε. Λάρισας

31.12.2021

Δύο νέα επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 661.000 ευρώ, παίρνουν
το δρόμο της υλοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, με χρηματοδότηση
344.000 ευρώ από το πρόγραμμα Leader / ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν προκειμένου να ξεκινήσουν οι νέες
επενδύσεις αφορούν:

-την ίδρυση πρότυπης καινοτομικής μονάδας επεξεργασίας κρέατος από τη
Φάρμα Ντούμα Μον. ΙΚΕ, συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης 407.918,75
ευρώ με χρηματοδότηση 203.959,37 ευρώ από το Leader και
-την προμήθεια ιστιοπλοϊκού σκάφους από την Orion Yachting ΝΕΠΑ,
συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης 254.640 ευρώ με χρηματοδότηση 140.052
ευρώ από το Leader.

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την πρόεδρο και τα
στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΕΝΟΛ Α.Ε. που διαχειρίζεται το
πρόγραμμα Leader στην περιοχή της Λάρισας και την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, υπογράψαμε τις συμβάσεις και
ξεκινούν δύο νέα επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν θέσεις εργασίας και μόχλευση
στην τοπική πραγματική οικονομία. Είναι σημαντικό ότι σε μια πολύ δύσκολη
περίοδο για την οικονομία και την κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να
επιχειρούν, δημιουργώντας ανάσες ελπίδας για το μέλλον» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Συνολικά, στο πλαίσιο των 4 προγραμμάτων Leader στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
χρηματοδοτούνται με 29,2 εκατ. ευρώ 247 νέα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια που
οδηγούν σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 53,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα
τοπικά προγράμματα LEADER χρηματοδοτούν επενδύσεις ιδιωτικού και δημοσίου
χαρακτήρα σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές
περιοχές της χώρας, στη βάση ενός ολοκληρωμένου τοπικού αναπτυξιακού
σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την τόνωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος και τη συνολικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
υπαίθρου.

[fbcomments]