Πέμπτη 22.02.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Erasmus+ KA1 – Ιταλοί εμπειρογνώμονες στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων

16.05.2023 /

Το Πρότυπο ΕΠΑ.Λ Τρικάλων είχε τη χαρά να φιλοξενήσει για τέσσερις ημέρες δύο εμπειρογνώμονες από το FabLab του Παλέρμο στο πλαίσιο της επιλέξιμης δραστηριότητας «Προσκεκλημένοι Εμπειρογνώμονες – Invited Experts» του διαπιστευμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2022-1-EL01-KA121-VET-000065821. Η κα Marcella Pizzuto και ο κος Pierangelo Di Benedetto μηχανικοί – εκπαιδευτές του FabLab Palermo με ειδίκευση στον τομέα της ρομποτικής και της τρισδιάστατης εκτύπωσης δίδαξαν στο τμήμα των Εφαρμοσμένων τεχνών της Β’ Τάξης τις βασικές αρχές της τρισδιάστατης εκτύπωσης και σε ένα τμήμα της Α’ Τάξης τις βασικές αρχές της ρομποτικής, χρησιμοποιώντας το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καινοτομίας του σχολείου. Επιπλέον υλοποιήθηκαν αντίστοιχα σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς τις απογευματινές ώρες.

Οι Ιταλοί εκπαιδευτές παρείχαν κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στους στόχους του οργανισμού υποδοχής, παρουσίασαν νέες μεθόδους διδασκαλίας και βοήθησαν στη διάδοση ορθών πρακτικών με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης στο σχολείο. Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιήθηκε από 3 έως 6 Απριλίου 2023 και η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Αγγλική.

 

 

 

 

[fbcomments]