Σάββατο 24.02.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επίσκεψη Ομάδας Νορμανδών στη Δ. Δευτεροβάθμιας Τρικάλων

03.03.2022

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος
ERASMUS+ MOBILITY FOR SCHOOL STAFF με τίτλο MERCI III, σύμβουλοι και στελέχη
εκπαίδευσης από τη Νορμανδία συζήτησαν με την κα Ελένη-Μαρίνα Ξυνοπούλου,
Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων καθώς και με προσωπικό της
Διεύθυνσης. Την αντιπροσωπεία των στελεχών συνόδευαν η Διευθύντρια και η
Υποδιευθύντρια του 8 ο ΓΕΛ Τρικάλων κ.κ. Ζωή Περιστέρη και Βασιλική Σαρκατζή.

Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια προγράμματος για τα «Συμπεριληπτικά Σχολεία».

Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν καινοτόμες
στρατηγικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μέσω επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και
στελεχών εκπαίδευσης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη διαφορετικότητα των μαθητών
τους. Η διαφορετικότητα μπορεί να αφορά μαθητές και μαθήτριες με μαθησιακές
δυσκολίες ή αναπηρία, με πολιτισμική ή γλωσσική διαφοροποίηση, νεοεισερχόμενους/-νες
και θύματα φτώχειας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με έμφαση στη
Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, τη διαχείριση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
καθώς και την εκπαίδευση των μεταναστών και προσφύγων. Η κ. Ξυνοπούλου ανέλυσε
διεξοδικά στους επισκέπτες τον τρόπο λειτουργίας της «παράλληλης στήριξης» στα
ελληνικά σχολεία, και τους διαφορετικούς τύπους εκπαίδευσης που παρέχονται στα παιδιά
του προσφυγικού πληθυσμού. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα πολιτιστικά, κοινωνικά και
εκπαιδευτικά οφέλη των συνεργασιών στο πλαίσιο των διακρατικών συμπράξεων, ανάμεσα
σε ευρωπαϊκά σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Ετικέτες: ,

[fbcomments]