Δευτέρα 25.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δικαιολογητικά και προθεσμίες για το πρόγραμμα Επισιτιστικής βοήθειας

10.07.2015

Στα πλαίσια του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) » οι δυνητικά ωφελούμενοι που θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. ΑΦΜ,
 2. ΑΜΚΑ,
 3. Ταυτότητα,
 4. Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014),
 5. Κωδικό TAXIS.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζουμε:

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015

Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

 

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

 • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
 • είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης
 • Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Σημεία εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελουμένων για την υποβολή αίτησης:

 

Α. Για το Δήμο Τρικκαίων:

 1. Γραφείο Διαμεσολάβησης, Ομήρου 1 (εντός Α΄ΚΑΠΗ),  τηλ. επικοινωνίας: 2431036900
 2. Το Ε.Π.Α.Ψ.Υ., Κανούτα 11, τηλ. επικοινωνίας: 2431024044
 3. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Τσιτσάνη 31 (πρώην Νομαρχία),

τηλ. επικοινωνίας :2431046124, 2431046110, 2431046112

 

Β. Για το Δήμο Καλαμπάκας:

τηλ. επικοινωνίας: 2432350214,  2432350211, 2432350616

 

Γ. Για το Δήμο Πύλης:

τηλ. επικοινωνίας: 2431352120,  2431351535, 2431352315

 

Δ. Για το Δήμο Φαρκαδόνας:

τηλ. επικοινωνίας: 2433022105, 2433033018, 2431352812 – 13

 

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Πληροφορίες:

 

Αρμόδιοι:  1. Μπελετσιώτη Σοφία

 1. Μαραγκός Παναγιώτης

Τηλέφωνο: 2431063225