Παρασκευή 29.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

“Επικοινωνία στην οικογένεια” από τον Δήμο Πύλης

15.02.2019

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης πρόκειται να υλοποιήσει Ομάδα
Γονέων με θέμα «Επικοινωνία στην Οικογένεια». Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 21 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Πύλης στις 11:00 π.μ. Συντονίστρια της
ομάδας θα είναι η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πύλης
Μακρυγιάννη Αικατερίνη, Msc.
Η ομάδα θα έχει βιωματικό χαρακτήρα και οι συμμετοχή θα είναι δωρεάν.
Στη συγκεκριμένη ομάδα γονέων θα συμμετάσχουν όσοι γονείς δήλωσαν συμμετοχή
στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης. Για τις επόμενες ομάδες γονέων θα
ανακοινωθεί νέα περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης, Δ/νση Ερμού
5 ή στο τηλ: 2434350303.