Κυριακή 23.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εορτολόγιο – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

30.12.2021

Σήμερα 30 – 12 – 2021 γιορτάζουν:

Ανύσιος, Ανυσία

Γεδεών Φιλέταιρος,

Φιλεταίριος, Φιλεταίρης,

Φιλεταίρη, Φιλεταιρία,

Φιλεταίρα

Ετικέτες: